Martin Raguž posjetio Banja Luku

gdje je tom prilikom razgovarao sa predsjednikom GO i RO Banja Luka Darkom Domićem o tekućoj problematici u radu Gradskog Odbora HDZ1990 Banja Luka, kao i poziciji malobrojnih Hrvata u RS-u. Ovom prilikom, u Banja Luci, Martin Raguž je informirao Darka Domića, ujedno Gradski i Regionalni Odbor Banja Luka, o programu i ciljevima svoje kandidature na mjesto Predsjednika HDZ1990, na predstojećem 4. Saboru, kao i konačnim ciljevima HDZ1990 u budućnosti.
Darko Domić je, kao i član Predsjedništva HDZ1990, ovom prilikom izrazio zadovoljstvo posjetom Martina Raguža Gradskom i Regionalnom Odboru HDZ1990 Banja Luka, ocjenivši njegovu kandidaturu hrabrim korakom koji ima prioritetni zadatak da, ukoliko dobije šansu, u budućnosti zaista i omogući istinsko rješenje hrvatskog pitanja i konačnu jednakopravnost Hrvata u BiH.

Darko Domić
Predsjednik GO i RO Banja Luka