Marinko Čavara: Težnje ka unitarnoj BiH razarajuće dijeluje

marinko čavara
marinko čavara
... što Srbe tjera na otcjepljenje, a Hrvate da teže trećem entitetu, te naveo da je potrebna izmjena Izbornog zakona radi vraćanja načelima Washingtonskog i Daytonskog umirovnog sporazuma.

"Probošnjačke i probosanske stranke identično nastoje da promijene politički sistem, a onda i uređenje zemlje da bi vladali najbrojniji, a to su Bošnjaci", kaže Čavara.

Prema njegovim riječima, kada se javno pokušava nametnuti rješenje čiji je cilj preglasavati jedan narod i nametati mu predstavnike onda se sam nameće zaključak da bošnjačke političke elite ne žele dobro ovoj zemlji.

Prema njegovim riječima, normalno je da Hrvati, ali i Srbi, neće pristati na rješenje koje nije rezultat dogovora tri konstitutivna naroda.

"Takva politika tjera Srbe tražiti rješenje izvan BiH s ciljem uspostavljanja samostalne Republike Srpske. S druge strane, ako se ne želi sprovesti zakon, držati se Ustava i odluka Ustavnog suda o izboru legitimnih predstavnika, te se pronalaze neustavna rješenja kroz federalni Parlament, onda je logično da Hrvati sve češće govore - pa nema nam drugog rješenja, osim trećeg entiteta", rekao je Čavara za Večernji list, izdanje za BiH.

On napominje da ovakva situacija treba da bude upozoravajuća za sve u BiH, da se traže rješenja koja podrazumijevaju poštivanje osnovnih načela demokratije da svako ima pravo biti biran, ali i da svaki kolektivitet ima pravo na legitimno predstavljanje, što je garantovano ustavima BiH, FBiH i županijama.