Lijanović: BiH mora jačati suradnju sa zemljama Mediterana

„Parlamentarna skupština Mediterana predstavlja jednu od regionalnih parlamentarnih diplomacija koja zemljama mediteranske regije pruža jedinstvenu formu da na ravnopravnoj osnovi okuplja predstavnike nacionalnih parlamenata mediteranskih zemalja. Jedan od glavnih ciljeva njenog djelovanja je snažno podupiranje i promicanje inicijativa i procesa koji dovode do ispunjenja i jačanja univerzalnih ljudskih prava, utvrđenih u Povelji Ujedinjenih nacija.

Također, ona okuplja predstavnike mediteranskih naroda radi uspostave suradnje, dijaloga i boljeg razumijevanja“, rekao je predsjednik Ivanković Lijanović. Bosna i Hercegovina, zemlje regije i Mediterana, povijesno, kulturno, a iznad svega ekonomski, naslonjene su jedne na druge. Jačanjem suradnje sa zemljama Mediterana jačamo i našu privredu, odnosno stvaramo uvjete za smanjenje nezaposlenosti naših građana, što mora biti jedna od najbitnijih zadaća svih nas koji sudjelujemo u političkom životu BiH.

Obilježavanje Dana Mediterana je posebna prigoda kojom se građanima i medijima ukazuje na važnosti ove regionalne institucije. Svi nacionalni parlamenti su pozvani da Dan Mediterana iskoriste kao priliku za dijalog sa svojim građanima, za promicanje uloge PAM-a kao regionalne ustanove posvećene i opredijeljene za proces izgradnje mostova između kultura i naroda Mediterana.