KREĆE NABAVKA Samo jedan ponuđač dostavio kompletnu dokumentaciju za nabavku cjepiva

KREĆE NABAVKA Samo jedan ponuđač dostavio kompletnu dokumentaciju za nabavku cjepiva
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH se na večerašnjoj hitnoj sjedici upoznala sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (covid-19), koju je pripredmio Ad hoc tim.

Na osnovu ove informacije i procjene ponuđenih cijena, rokova isporuke, ponuđenih količina i garancija za dobro izvršenje posla, Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku cjepiva s jedinim ponuđačom koji je dostavio potpunu ponudu, a to je Medimpex d.o.o. Sarajevo (Sputnik V).

Ukupna količina cjepiva koje se nabavljaju ugovorom je 500.000. Ugovorom treba definirati da ponuđač garantira dobro izvršenje posla, da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 doza cjepiva, a rok za njegovu isporuku tri radna dana od dana potpisivanja akreditiva. Ugovorom će biti definirano da će se plaćanje cijene vršiti sukcesivno, po isporuci cjepiva i dobivanja odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za upotrebu cjepiva.

Vlada je Ad hoc tim zadužila da nastavi s radom i sa svim ostalim ponuđačima koji zahtijevaju dodatne rokove za dostavljanje ponuda ili eventualno novim ponuđačima, koji se naknadno pojave nastavi pregovore za nabavku dodatnih količina cjepiva.

Zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva da odmah poduzmu aktivnosti za preraspodjelu sredstava planiranih u proračunu Federacije BiH za 2021. godinu na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, za potrebe nabavke cjepiva protiv koronavirusa (covid-19).

Inače, večerašnjoj sjednici su u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu prisustvovali premijer FBiH Fadil Novalić, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović, a ostali ministri su u radu sjednice sudjelovali putem video-linka, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.