Kako zapošljava Služba za zapošljavanje ŽZH?

Kako zapošljava Služba za zapošljavanje ŽZH?
Međutim nitko nije pojma imao da gospoda pri tome misli na privatizaciju Zavoda za zapošljavanje koji posluje na načelu privatnih interesa tih stranaka. Upošljavaju se prvo njihovi. Ostali ako bude. Kapilarna korupcija rođo. Jebi ga treba skupljat glasove...

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje raspisan je Natječaj 08.05.2010. godine, za tri radna mjesta.
Jedno radno mjestu u Službi, u sjedištu, sa VŠS i dva mjesta u podružnici Ljubuški, jedno sa VSS i jedno sa SSS.


Nakon provedene procedure, u Službi, u sjedištu primljena je osoba koja je obavila pripravnički staž u Službi i tu je sve korektno.
U Podružnici u Ljubuškom na mjesto sa VSS primljena je supruga člana Upravnog vijeća Službe Ivana Kordića, a na mjesto sa SSS nevjesta (bratova žena) predsjednice Upravnog vijeća Službe Borke Herceg Lukenda.


Uvjet za poziciju sa VSS je bio 2 godine radnog iskustva (ne 1, 3 ili 5 godina kako je uobičajeno) koliko ukupno ima primljena osoba, a uvjet za mjesto na SSS bio je „minimalno do 6 mjeseci“ (citirano iz Natječaja), što znači da uvjete ispunjava osoba koja ima 1 dan radnog iskustva ili minimum dana, za koji se mogu uplatiti doprinosi u MIO.

Primljena osoba ima četiri i pol mjeseca radnog iskustva u lokalnom kafiću, pa će sa tim dragocijenim iskustvom pripomoći zapošljavanju oko 8 500 nezaposlenih u županiji, a koji nemaju sreće da u Upravnom vijeću Službe imaju člana iz uže ili šire obitelji. Upravno vijeće Službe broji 5 članova, od čega su 3 iz HSP Đapić-dr. Jurišić, a 2 iz HDZ1990. Tako zapošljava Služba za zapošljavanje ŽZH koja je, sudeći po navedenome, već uvelike privatizirana.

poskok.info