KADROVSKA RJEŠENJA VLADE FBiH Stipe Prlić u BH Pošti, Luka Raguž u Cestama Federacije

Vlada Federacije BiH donijela nova kadrovska rješenja
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je odluke o brojnim kadrovskim rješenjima u javnim poduzećima i njihovim upravnim i nadzornim odborima.

Tako je danas je dana prethodna suglasnost Skupštini Privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za imenovanje Damira Krese, Džemala Bašića i Davora Bošnjaka za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka razdoblja na koji su imenovani.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost za imenovanje Stipe Prlića, Tarika Imamagića, Mufida Loje, Adnana Kuča, Armena Jačevića, Mesuda Ajanovića i Josipa Bulića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo u ime državnog kapitala do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, dana je i prethodna suglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, prije isteka mandata.


Vlada FBiH također je prethodno dala suglasnost Nadzornom odboru Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršitelje dužnosti članova Uprave Društva do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca i to Luke Raguža za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove, te Ademira Toromanovića za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove. Prethodno je dana prethodna suglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

Prethodna suglasnost dana je i Nadzornom odboru Feroelektra d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Dražena Laganina za vršitelja dužnosti direktora ovog gospodarskog društva do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada je prije ove odluke dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg vršitelja dužnosti direktora, zbog isteka propisanog maksimalnog perioda obnašanja ove funkcije.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike doneseno je Rješenje kojim se privremeno imenuje Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca u sastavu Mario Nenadić (predsjedavajući), Jasmina Zubić i Anita Paurić (članovi). Također, ovim rješenjem razrješavaju se dužnosti dosadašnji predsjedavajući i članovi ovog nadzornog odbora radi isteka mandata.

Federalna vlada donijela je i Rješenje o privremenom imenovanju Emine Ganić i Mirne Lalić Milanović (članovi), te Antonija Beusa (predsjednik) Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju do okončanja natječajnog postupka, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg saziva Upravnog odbora Fondacije.

U Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje iz Federacije BiH danas je Vlada FBiH imenovala pet članova, i to Mersudina Šećerovića (Federalno ministarstvo unutarnjih poslova), Renata Škrobu (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), Gorana Čerkeza (Federalno ministarstvo zdravstva), Emira Raščića (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), te Murata Baručiju (Federalna uprava civilne zaštite).

Danas je doneseno i Rješenje kojim se imenuje Povjerenstvo u sastavu Vojin Mijatović (predsjednik), te Vedran Lakić, Amir Halilčević, Rasim Dostović i Mehmed Hasanović (članovi). Zadatak ovog povjerenstva je da sagleda cjelokupno stanje u RMU Banovići d.d. Banovići s posebnim osvrtom na kadrovsku i tehničko- tehnološku mogućnost realiziranja planova poslovanja, te utvrdi eventualne slabosti i nedostatke u organizaciji procesa proizvodnje, zatim sagleda financijski položaj gospodarskog društva, kao i da predloži rješenja za poboljšanje poslovanja u vezi s ispunjenjem usvojenih planova. O poduzetim aktivnostima Povjerenstvo će sačiniti izvješće koji će dostaviti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dana je prethodna suglasnost Skupštini gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje Ekrema Kurtovića i Harisa Poračanina za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je dana prethodna suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvješća društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje izvanredne Skupštine gospodarskog društva Pretis d.d. Vogošća.

Na prijedlog ovog ministarstva dana je i prethodna suglasnost Skupštini gospodarskog društva Binas d.d. Bugojno za imenovanje Amera Brčića i Nermina Sabitovića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je dana prethodna suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvješća društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje izvanredne Skupštine privrednog društva Binas d.d. Bugojno.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost da se za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenuju Zoran Zeljko (predsjednik), te članovi Admir Softić, Azra Pohara, Safet Sinanović, Muris Junuzović, Mario Gadžić i Igor Živko. Prethodno je dana prethodna suglasnost Skupštini Razvojne banke FBiH za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora ove banke.

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Benjamin Kulovac (predsjednik), a članovi su Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Bajić, Amel Pindžo, Dragan Stevanović, Elvir Ćatović, Diana Štimjanin Koldžo, Ajdin Zulić, Martina Grgić, Damir Šapina i Jasmin Šutković. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Upravnog odbora UKC Sarajevo.

Također, doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Esad Fejzagić (predsjednik), te članovi Maida Galijatović i Bogomir Barbić. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Nadzornog odbora UKC Sarajevo. Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Ismet Demirović.