Izetbegović: Brojniji narodi mogu izabrati i svoje i hrvatske predstavnike, i to se dešavalo, i to se mora ispraviti!

Prognozirajući sve složenije ekonomske prilike u RS i BiH, Izetbegović je ocijenio kako su jedini načini pomoći u toj situaciji što brži dogovor o formiranju vlasti i pokretanje reformskih procesa za ozdravljenje ekonomije.

"Dodik to razumije jako dobro i siguran sam da će sudjelovati u iznalaženju rješenja", rekao je Izetbegović za "Oslobođenje".

Prema njegovim riječima, Hrvati kao najmalobrojniji narod u BiH ne uspijevaju Ustavom i zakonima zajamčenu ravnopravnost u potpunosti realizirati na izborima.

"Brojniji narodi mogu izabrati i svoje i hrvatske predstavnike, i to se dešavalo, i to se mora ispraviti", konstatirao je Izetbegović, tvrdeći da platforma četiri stranke iz Federacije BiH nudi kvalitetno rješenje ovog problema.

Bošnjački član Predsjedništva smatra da hrvatska priča o ravnopravnosti ima i "drugu stranu medalje".

"Evidentan je problem majorizacije nad Bošnjacima i Srbima na teritorijama i u općinama gdje Hrvati čine većinu. Tu ima ozbiljne diskriminacije počevši od zapošljavanja, preko nametanja vjerskih i nacionalnih simbola, do školskih programa i segregacije djece u školskim klupama", naveo je Izetbegović.

Ističući kako je problem ravnopravnosti bazično pitanje prava koje tretira Ustav, Izetbegović je zaključio da ovo pitanje mora biti rješavano cjelovito i temeljito.