Izabrani članovi radnih tijela Doma naroda Parlamenta FBiH

Izabrani članovi radnih tijela Doma naroda Parlamenta FBiH
Arhiva

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije danas su izabrani predsjednici, zamjenici predsjednika i članovi stalnih radnih tijela tog doma.

Za predsjednika Povjerenstva za ustavna pitanja izabran je Damir Džeba, a za zamjenika predsjednika Jasmin Duvnjak. Predsjednik Zakonodavno-pravnih povjerenstva je Jasenko Tufekčić, a njegov zamjenik Zdenka Džambas.

Tomislav Nartinović izabran je za predsjednika Administracijske povjerenstva Doma naroda, a za zamjenika Smiljana Viteškić. Na čelu Povjerenstva za ljudska prava i slobode je Iva Raguž, a zamjenik Slađan llić.

Na čelu Povjerenstva za sigurnost Doma naroda je Nijaz Musić, a zamjenik mu je llija Nakić. Tomislav Mandić izabran je na čelo Povjerenstva za izbor i imenovanja Doma, a zamjenica će mu biti Alisa Hajdarović.

Za predsjednika Povjerenstva za informiranje tog Doma izabran je Zvonko Marić, a njegov zamjenik je Nikica Bosnić. Povjerenstvo za jezična pitanja vodit će Vesna Saradžić, a njen zamjenik je Boris Krešić.

Sandra Imširović izabrana je za predsjednicu Povjerenstva za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta, a za zamjenicu Daliborka Milović. Predsjednik Mandatno-imunitetnog Povjerenstva je Žarko Vujović, a zamjenik Ivan Ivić, dok Povjernestvo za EU integracije čini kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH.

Predsjednik Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i proračun Doma je Fahrudin Skopljak, dok će mu zamjenik biti Stipan Šarac. Odbor za poljoprivredu Doma vodit će Aleksandrar Štrbac, a njegov zamjenik je Senad Ahmetović.

Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambene komunalije vodit će Zora Dujmović, a zamjenik je Damir Jurišić.

Na čelu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je llija llić, a njegov zamjenik je Goran Broćeta. Predsjednik Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Doma je Drago Puzigaća, a njegov zamjenik Edim Fejzić, dok je Senad Čeljo predsjednik Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu, a zamjenik Mladen Simić.

Predsjednik Odbora za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba je Hadis Jusić, njegov zamjenik Marko Saraf, dok je za predsjednika Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i pitanje mladih izabran Elvedin Mušanović, a za zamjenika Marija Iličić.

Na čelu Odbora za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Doma naroda Parlamenta FBIH lvo Tadić, a zamjenik predsjednika je Senad Alić.