Imenovana nova Vlada Federacije BiH

Imenovana nova Vlada Federacije BiH
Premijer Federacije BiH je Fadil Novalić (SDA), a dopremijeri su Jelka Miličević (HDZBiH) i Aleksandar Remetić (DF).

Federalnu vladu u naredne četiri godine, osim premijera Novalića, činit će: ministrica financija Jelka Miličević (HDZBiH), ministar zdravstva Vjekoslav Mandić (HDZBiH), ministar prometa i komunikacija Denis Lasić (HDZ BiH), ministrica kulture i sporta Zora Dujmović (HDZBiH) , ministar prostornog uređenja Josip Martić (HDZBiH), ministar pravde Mato Jozić (HDZBiH), ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić (SDA), ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović (SDA), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić (SDA ), ministar unutarnjih poslova FBiH Aljoša Čampara (SDA), ministar izbjeglica i raseljenih osoba Edin Ramić (SDA), ministar za pitanja branitelja i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević (SDA), ministar energije, rudarstva i industrije Reuf Bajrović (DF), ministrica okoliša i turizma Snježana Soldat (DF), ministar trgovine Aleksandar Remetić (DF) i ministar rada i socijalne politike Milan Mandilović (DF).

Odluku o njihovom imenovanju potpisali su danas predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmutbegović i Milan Dunović.

Pred novim članovima Federalne vlade predsjednik FBiH Marinko Čavara je istaknuo da se u kratkom vremenu od nove Vlade FBiH ne može očekivati ​​"čarobni štapić" u pogledu rješavanja problema u Federaciji.

- Negativan naboj nam nije potreban, nama treba takav ambijent koji će osigurati pozitivnu energiju, jer ako nema te energije nema napretka u državi - rekao je Čavara.

Imenovanje novog saziva Federalne vlade potvrđeno je gotovo šest mjeseci nakon listopadskih općih izbora.

(Fena)