HRS predstavio prijedlog realno izvedivih gospodarskih reformi

HRS predstavio prijedlog realno izvedivih gospodarskih reformi

Temeljni problem gospodarstva u BiH jest politička nestabilnost, koja direktno utječe na tržište roba i kapitala, a rezultira poreskom evazijom, sivom ekonomijom, visokom stopom nezaposlenosti i svim anomalijama koje otežavaju gospodarski razvoj. S toga je HRS prvo izišao s prijedlogom ustavnog preustroja BiH koji bi zagarantirao ljudska i građanska prava svakog žitelja ove zemlje, pa tek onda s prijedlogom gospodarskih reformi. Ne može se, primjerice, očekivati porezna disciplina od područja s hrvatskom većinom ako se uzmu u obzir koeficijenti povrata sredstava od indirektnih poreza, način gospodarenja udjelom u vlasništvu javnih poduzeća itd. Dakle, preduvjet je državno uređenje BiH po mjeri čovjeka, a ne po mjeri Sarajeva ili onih koji ima više.

Naše gospodarstvo se temelji na trgovini i uslugama, što za produkt ima povećanje vanjskotrgovinskog deficita. Primarni cilj gospodarskog programa HRS-a je poravnanje platne bilance, potenciranjem razvoja proizvodnje i industrije ne može se očekivati nikakav vid rasta, što putem umanjenja poreznih opterećenja za poduzeća koja se bave proizvodnim djelatnostima, umanjenju poreza na plaće, kao i promjene unutar sustava PDV-a, uvođenjem općih i sniženih stopa, a ovisno o potrebi i međustopa PDV-a. Predlaže se cijeli niz uvođenja restriktivnih mjera za uvoz, izmjene ugovora o trgovini s Republikom Hrvatskom, kao i uvođenje poreza na uvoz sezonskih proizvoda koji se proizvode kod nas.

Prvi korak pri ulasku u županijske skupštinu, bit će predlaganje zakona o eksploatiranju mineralnih i podzemnih resursa, kao i gospodarenjem šumskim gospodarstvima. Donošenjem tog zakona prihodovna strana županijskog proračuna bi se podebljala za oko 8 mln KM.

HRS neće obećati nova radna mjesta jer bi na taj način lagali naše birače. Mi se zalažemo za promjene u sustavu koje će generirati radna mjesta, potenciranjem razvoja onih grana u kojima možemo biti bolji ili najbolji na tržištu. To su definitivno turizam, poljoprivreda, proizvodnja i prerada aluminija, i sl., gdje se moraju stvari sustavno dovesti u red. Paralelno uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta, raditi na potenciranju matematičkih i tehničkih znanosti.
Cijeli tekst gospodarskog programa može se pogledati na web stranici: www.hrsbih.org