HDZ BiH ponudio svoju platformu za formiranje vlasti na svim razinama u BiH

HDZ BiH ponudio svoju platformu za formiranje vlasti na svim razinama u BiH

U dokumentu stoji:

Svjesni trenutka i odgovornosti prema narodima i građanima Bosne i Hercegovine,

Uvjereni da se demokratske institucije temelje na poštivanju ljudskih prava i sloboda,

Opredijeljeni za Bosnu i Hercegovinu na principu apsolutne ustavne i institucionalne jednakopravnosti svih naroda i građana, a u cilju očuvanja i izgradnje mirne, stabilne, pravedne, funkcionalne, racionalno ustrojene i europske države,

Vođeni načelima uzajamnog povjerenja, uvažavanja i poštivanja te traženja rješenja za sva otvorena pitanja,

Političke stranke potpisnice ovih polazišta suglasne su da će vlast na svim razinama u Bosni i Hercegovini za koje su provedeni Opći izbori 2010. godine konstituirati poštujući većinski izborni legitimitet unutar svakog konstitutivnog naroda (Hrvata, Bošnjaka i Srba), te na taj način osigurati da vlast odražava političku volju konstitutivnih naroda i građana iskazanu na demokratskim izborima,

Stranke potpisnice se obvezuju da će raditi na:

- Izradi i donošenju ustavnih rješenja koja će osigurati punu ustavnu i institucionalnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda i svakog građanina na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, uključujući i usklađivanje ustava s presudom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (do 30. lipnja 2011. godine)

- Izmjenama i dopunama izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine kojim će se osigurati provedba izbora po najvišim demokratskim standardima, te na taj način izvršiti izbor i implementaciju legalne i legitimne izborne volje biračkog tijela svakog konstitutivnog naroda i građana u BiH i tako spriječiti bilo kakvu zlouporabu izbornog procesa i što efikasnije uspostaviti vlast na svim razinama u BiH.

- Pristupiti ubrzanom usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa europskim i na taj način osigurati sve neophodne pretpostavke za ubrzano ispunjavanje potrebnih uvjeta za pristupanje europskim i euroatlantskim integracijama.

- Uspostavi i jačanju neovisnih i nepristranih institucija pravne države za borbu protiv svih oblika kriminaliteta i osiguranju pune pravne sigurnosti za svakog građanina.

- Osiguranju uvjeta za provedbu nužnih ekonomskih i socijalnih reformi u cilju zaustavljanja negativnog ekonomskog trenda, izlaska iz gospodarske krize, te stvaranja zakonskog okvira za povoljan i pravedan socijalni ambijent koji će jamčiti ekonomsku stabilnost i ravnomjeran razvitak svih dijelova Bosne i Hercegovine.

- Žurnoj izradi akcijskog plana provođenja osnovnih smjernica sadržanih u ovom dokumentu s jasno utvrđenim rokovima i definiranim nositeljima aktivnosti.