GO SDS-a potvrdio koaliciju SNSD SDS

Za platformu je glasalo 80 članova GO SDS-a, jedan je bio protiv, a jedan uzdržan.

Na sjednici GO, koja je u tijeku, između ostalog, bit će predloženi i kandidati SDS-a za Vijeće naroda RS i Dom naroda parlamenta BiH, te izvršena analiza izbornih rezultata.

Platformu o usaglašenom djelovanju SNSD-a i SDS-a u zajedničkim organima BiH parafirali su 3. studenog predsjednici stranaka Milorad Dodik i Mladen Bosić, a nakon što je glavni i izvršni odbori stranaka usvoje, bit će zakazano konačno potpisivanje ovog dokumenta.

Platforma se sastoji od šest točaka kojima se definira da će SNSD i SDS u zajedničkim organima BiH, a naročito u Parlamentarnoj skupštini BiH, usaglašavati sve stavove o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa za RS.

SNSD i SDS su u Platformi naveli da su suglasni da treba naći bolja rješenja u oblastima raspodjele državne imovine, nepokretne vojne imovine, popisa stanovništva u BiH, opskrbe Brčko distrikta strujom, sustav neizravnog oporezivanja, pravosudnih institucija, izborni sustav, RTV sustav i druga pitanja.

U platformi se ističe da stranke ne prihvaćaju da promjene Ustava BiH zadiru u daytonske nadležnosti RS i mehanizme zaštite njenih interesa, te naglašavaju da dosadašnji prijedlozi poput "travanbjskog paketa", "butmirskog paketa" i "prudskog sporazuma", ne mogu biti polazna osnova za buduće razgovore.

Ovaj dokument nalaže da ne može biti daljeg prenosa nadležnosti i da je potrebno preispitati svrsishodnost svih do sada neustavno prenesenih nadležnosti.

Platformu bi uskoro trebal razmatrati i Izvršni odbor SNSD-a.