Federalna Vlada razriješila Upravne odbore bolnica u Mostaru i Sarajevu

Federalna Vlada razriješila Upravne odbore bolnica u Mostaru i Sarajevu
Vlada FBiH

Nakon što je dala prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu suglasnost da imenovanje Igora Živka za predsjednika, a Mehmedalije Hadžovića, Adise Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljke i Saliha Dedića za članove ovog nadzornog odbora, na period od pet godina.

Federalna vlada je, zbog isteka perioda na koji su imenovani, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora (UO) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te imenovala privremeni UO, u sastavu Branka Galić (predsjednica), Zvonko Landeka, Marina Bera, Edin Obradović, Vesna Brkić, Stana Rotim, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić, Nedžad Hadžić i Petar Radoš (članovi).

Zbog istog razloga razriješen je i Upravni odbor Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo, te imenovan privremeni kojeg čine Jasmin Kapetanović (predsjednik), Dželaludin Junuzović, Teufik Orahovac, Amer Ovčina, Feriha Hadžagić - Čatibušić, Samir Muminović, Diana Štimjanin-Kolđo, Nusret Popović, Dalibor Kolak, Amra Karić i Ankica Kolar - Jurčević. Oba ova upravna odbora imenovana su na period od 60 do 90 dana.

Danas je donesena i Odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog odbora Federalne novinske agencije o imenovanju Elmira Huremovića za direktora i Ilije Muse za zamjenika direktora ove javne ustanove, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići Vlada FBiH je dala prethodne suglasnosti za za razrješenje vršitelja dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora ovog gospodarskog društva, zbog isteka razdoblja na koji su imenovani, kao i za imenovanje za vršitelje dužnosti Fadila Kudumovića (direktor), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za tehničke poslove), Damira Mrkonjića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti), Jasmine Husić - Mujić (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove) i Ibrahima Demirovića (izvršni direktor za ekonomske poslove), na razdoblje najduže do šest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava opunomoćeni su Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar), te Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) i (RMU Banovići d.d. Banovići), navedeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.