Federacija BiH traži 34.571.047 KM od RS-a

Sud BiH tabla

Federacija Bosne i Hercegovine podnijela je danas Sudu Bosne i Hercegovine protutužbeni zahtjev u kome se traži da Republika Srpska isplati novčani iznos zbog neusvajanja Prijedloga odluke o obračunu drugog privremenog poravnanja od neizravnih poreza za 2012. i 2016. godinu, na šta će biti dostavljen odgovor, priopćeno je iz Pravobranilaštva Republike Srpske.

Preciziraju da će blagovremeno dostaviti odgovor na tužbu te da će nastaviti „poduzimanje potrebne prave radnje za dobivanje spora u korist RS-a".

U Sudu BiH danas su predstavnici Pravobranilaštva RS pristupili ročištu radi naknade štete u iznosu od 34.571.047 KM nastale neravnomjernom raspodjelom neizravnih poreza od lipnja 2017. do prosinca 2018. godine.

Vlada RS je 5. kolovoza ove godine podnijela je tužbu protiv FBiH radi naknade štete od 34.571.047,78 KM.