FBiH: Neuplate doprinosa- kazneno dijelo

Sa samo jednim glasom protiv je usvojen izvještaj Povjerenstva za utvrđivanje neplaćenih poreza.

Oslobođenje podsjeća da u izvještaju stoji da su ukupna dugovanja poreznih obveznika u FBiH, zaključno s krajem prošle godine, iznosila 1,531.282.108,77 KM od čega na kamate otpada oko 400 milijuna KM. Od ukupnih dugovanja najviše se odnosi na neuplaćene doprinose - čak 80 do 85 posto. Najviše duguju gospodarska društva s državnim kapitalom, njih 246, ukupno 688.615.637,38 KM što je 44,97 posto duga, prenosi Oslobođenje.

Porezni obveznici koji više ne postoje ili ne rade, njih 7.546, duguje čak 144.961.308,49 KM, porezni obveznici koji su aktivni, odnosno kod kojih nije pokrenuta likvidacija niti stečaj, a takvih je 46.662, duguju ukupno 595.353.234, 70 KM. Ostatak duga, oko sedam posto, odnosi se na tvrtke pod stečajem i u likvidaciji.

Izvještaj su pohvalili svi zastupnici diskutanti, a prihvaćeni su i svi zaključci i inicijative koje je spomenuto povjerenstvo predložilo uz zaključak da Vlada FBiH i Parlament FBiH sačine akcijski plan za operacionalizaciju zaključaka Povjerenstva. Rok je mjesec.

- Potrebno je izvršiti izmjene Zakona o doprinosima i o plaćama u dijelu da se ne može isplatiti plaća dok ne budu uplaćeni porezi i doprinosi i da se nepoštovanje ove odredbe definira u Krivičnom zakonu kao krivično djelo. Uvođenjem ovakvih odredbi otklonila bi se dugovanja za doprinose koja sada iznose preko 70 posto poreznog duga u FBiH, prvi je od usvojenih zaključaka.

Potom je predložena izmjena člana 39. Zakona o Poreznoj upravi FBiH u smislu da se prvo uplaćuje glavnica, a potom kamata, kao i član 45. istog zakona kojim bi se ukinuli i smanjile na 2.000 KM troškovi prinudne naplate. Predlaže se i smanjenje visine stope zatezne kamate s 0,04 na 0,03 posto, ali i to da je neophodno naložiti bankama da ne primaju uplate svih onih osoba koje na prijavu ne stave šifru prihoda, proračunske organizacije i općine, zatim poboljšati kadrovske, tehničke i financijske uvjete Poreznoj upravi FBiH, ali i propisati oštrije sankcije u cilju suzbijanja rada na crno...

- Neophodno je izmijeniti postojeće propise koji su vezani za uplatu minimalnih plaća radnicima i tako zaštititi interese radnika i države i spriječiti zlouporabe evidentne u privatnom sektoru, jedan je od zaključaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upućene su i tri inicijative ka Parlamentarnoj skupštini BiH vezane za izmjene zakonske regulative o postupku neizravnog oporezivanja i o PDV-u.