Entitetski budžet danas pred Domom naroda

Entitetski budžet danas pred Domom naroda
Budžet je u petak razmotrio i Predstavnički dom jer taj akt treba usvojiti do 31. ožujka s obzirom na to da tada ističe odluka o privremenom financiranju FBiH.

Uporedo s budžetom, u parlamentarnoj proceduri je predloženi zakon o njegovom izvršenju, kao i dokument okvirnog budžeta za period 2011.-2013. godine.