Dva HDZ-a skupa i u općinama ZHŽ

Dva HDZ-a skupa i u općinama ZHŽ
Dosadašnje koalicije koje su činili vijećnici HDZ90, HSP i NSRzB najvjerojatnije neće opstati. Prve izmjene već su najavljene u Općinskom vijeću Ljubuški.

Koalicija neodrživa

Naime, predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški Vice Nižić kazao je da se sporazum definitivno odražava na sastav OV-a Ljubuški. "Niti može niti će ostati po starom nakon ovog sporazuma. Neke stvari će se morati raditi. Predsjedništvo Općinskog odbora HDZ 1990. je razgovaralo o ovome i zaključilo je da se mora raditi na novim odnosima jer su nagomilani problemi, između ostaloga. i u javnim poduzećima", kazao je Nižić. Istaknuo je da su vijećnici HDZ-a 1990. suglasni da je sadašnja koalicija neodrživa i da se mora raditi na nekim drugim koalicijama jer odnos između izvršne i predstavničke vlasti nije dobro funkcionirao. Iz ovih riječi nije teško zaključiti da će novu koaliciju u Ljubuškom činiti vijećnici dvaju HDZ-ova koji zajedno imaju 14 vijećnika, odnosno sigurnu većinu. Sličan scenarij koaliciju najvjerojatnije čeka i u općini Grude. Iako je u ovoj općini tek nedavno formirana koalicija HDZ 1990., HSP BiH i Boljitak, čini se da ista neće dugo biti na vlasti. U ovoj općini dva HDZ-a zajedno imaju 12 vijećnika, HSP BiH ima 4 vijećnika, Boljitak 7, a jedno mjesto pripada neovisnoj vijećnici Marini Tica. Ovakav razvoj situacije mogu poremetiti samo odnosi između vijećnika HDZ-a 1990. među kojima već neko vrijeme postoje podjele , odnosno dvije struje, jedna koja je naklonjenija HDZ-u BiH i druga koja je sklonija dosadašnjoj koaliciji. Međutim, budući da je "struja" koja je dosad bila sklonija sadašnjoj koaliciji onaj dio HDZ 1990. koji radi po napucima centrale, malo je vjerojatno da se neće držati potpisanog sporazuma.

Neupitna većina

O tome hoće li novu koaliciju u Općinskom vijeću Posušje činiti također dva HDZ-a, raspravljat će Općinski odbor ‘90. u utorak. Trenutačno u ovoj općini, prema riječima načelnika Petra Polića, nema nikakve koalicije jer je ona između HSP-a BiH i HDZ-a 1990. "pukla" još početkom ove godine, a odluke se, kako kaže, donose na način da se dogovore na kolegiju. Valja spomenuti da u ovoj općini HSP ima 7 vijećnika, Boljitak 1 vijećnika, HDZ BiH i HDZ 1990. po 6 vijećnika te HSS 1 vijećnika. Iz navedenog je vidljivo kako bi koalicija dvaju HDZ-ova i u ovoj općini imala neupitnu većinu od 12 vijećnika.

Marija Medić | Večernji list