DOM NARODA Izglasan prijedlog o financiranju Mostara, ali još ne može stupiti na snagu

DOM NARODA Izglasan prijedlog o financiranju Mostara, ali još ne može stupiti na snagu
Dom naroda

Prijedlog zakona kojim treba urediti financiranje Grada Mostara u 2021. godini odobren je većinom glasova na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, ali zakon zasad ne može stupiti na snagu iako je prijedlog odobren i u Zastupničkom domu na sjednici održanoj pred Novu godinu.

Uzrok je što oba nivoa nisu prihvatila ovaj akt u istom tekstu, a to je neophodno, prenosi Fena.

Zastupnički dom je, naime, uz zakon izglasao i amandman koji suštinski mijenja prvobitno predloženu varijantu, ali to nije učinio danas i Dom naroda. Stoga će eventualni konačni tekst morati u prethodnu proceduru usuglašavanja.

Izglasani amandman u Zastupničkom domu, naime, suštinski se razlikuje jer bi izmijenio način dosadašnjeg financiranja Mostara nakon što su u tom gradu provedeni lokalni izbori poslije niza godina.

Dok Mostarci nisu dobili u prosincu 2020. godine ponovnu mogućnost izbora, godinama dosad su oba doma Federalnog parlamenta, na prijedlog Vlade FBiH, odobravala varijantu ovog zakona u formi da gradonačelnik proglašava gradski proračun, u nedostatku gradskog vijeća.

Amandmanom Zastupničkog doma, proračunska nadležnost data je ponovno Gradskom vijeću, a do konstituiranja novog saziva, predviđena je mogućnost donošenja odluke o privremenom financiranju.

Zagovornici i protivnici navedenih dviju različitih opcija danas su u Domu naroda, kao i u Zastupničkom domu pred Novu godinu, naglašavali da od Mostara ne treba nanovo praviti 'grad slučaj'.

Pritom su se jedni pozivali na činjenicu da su lokalni izbori u Mostaru konačno provedeni, zbog čega proračunsku ovlast treba prepustiti novom sazivu Gradskog vijeća po njegovom konstituiranju, dok su drugi argumentirali da se još ne zna kada će do konstituiranja novog Gradskog vijeća doći.

Puni predloženi službeni naziv akta koji treba da ozakoni način financiranja Mostara u 2021. godini je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH.