Da li će potpredsjednici FBIH moći u potpunosti mijenjati Budimira?

Smatra se da postoji ustavna i pravna nedorečenost o tome kada i u kojim situacijama dvojica potpredsjednika mogu zamijeniti predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz domaće institucije i političare, svoj doprinos u rješavanju ovog važnog pitanja za funkcioniranje FBiH, vjerovatno će dati i OHR.

Fena