CIKBIH sankcionirano 10 političkih stranaka

Centralna izborna komisija BiH je, nakon provedenog postupka utvrđivanja odgovornosti, donijela odluke o sankcioniranju 18 članova biračkih odbora angažiranim na biračkim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama Gradiška, Banja Luka, Ribnik, Kotor- Varoš, Travnik i Višegrad u vrijeme održavanja općih izbora 2010. godine.

Zbog počinjenih nepravilnosti sankcija zabrane angažiranja u organima nadležnim za provedbu izbora na period od četiri godine kao i novčana sankcija izrečena je sljedećim osobama: Milenko Jotanović (400), Čedo Gutović (400), Nikica Jurčević (400), Branka Plisnić (200), Mirjana Brkić (200), Vesna Bosnić (200), Saša Tadić (200), Živko Savić (200), Milan Zorić (200), Stamenko Jurić (200 ), Marin Đukić (200 ), Meša Tatar (200 ), Sabina Haračić (200), Vedrana Brdar (200), Goran Bajo (200 ), Milorad Lipovac (200 ), Danka Filipovac (200) i Vladimir Vajić (200 KM).

(Fena)