CIK zatražio relevantnu dokumentaciju o konstituirajućoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBIH

CIK zatražio relevantnu dokumentaciju o konstituirajućoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBIH
...Federalnog parlamenta (stenogram, zapisnik, odluke i akte koji su se usvajali) sa konstituirajuće sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta. Sjednica je počela u podne, a prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, a u tijeku nastavka sjednice pridružio se član CIK-a Suad Arnautović, koji je bio na bolovanju.

Članovi CIK-a usvojili su i zaključak kojim su zatražili izjašnjavanje Doma naroda i Predstavničkog doma o podnescima koji su pristigli u CIK do 18. ožujka u vezi s "nezakonitim sazivanjem sjednice Doma naroda".

Sjednica je imala samo jednu tačku dnevnog reda a to je Informacija i razmatranje podnesaka vezanih za konstituirajuću sjednicu Doma naroda FBiH.

CIK je do 18. ožujka zaprimio 18 podnesaka u vezi s ovom tematikom i to 15 prigovora i tri zahtjeva za očitovanje. Sedam prigovora odnosilo se na "nezakonito sazivanje sjednice Doma naroda", šest prigovora bilo je na "nezakonit izbor vlade Federacije BiH" i dva su se odnosila na "nezakonit izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH".

Irena Hadžiabridć, predsjednica CIK-a, ranije je već naglasila da CIK nije nadležan jedino za izbor članova Vlade FBiH.

Član CIK-a Mile Kudić upitao je već na početku sjednice šta danas članovi CIK-a rade, jer mu nije jasno na šta se odnose blagovremeni prigovori, tj. na koju odluku CIK-a.

Za riječ se potom javio Branko Petrić naglašavajući da je dovoljan jedan relevantan prigovor zbog čega je CIK dužan da reagira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je završena diskusija predsjednica Hadžiabdić zatražila je glasanje o dva zaključka, a član CIK-a Kudić bio je, kako je nakon glasanja objasnio, protiv jer je "nonsens da tražimo nešto od doma kojeg ne priznajemo".

Suad Arnautović, član CIK-a, podsjetio je prisutne da je BiH još uvijek u izbornom periodu, naglašavajući da je grubo prekršen član Izbornog zakona BiH koji kaže da se izbor delegata vrši odmah po sazivanju kantonalnih skupština, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbornih rezultata.

Povreda ovog člana, tvrdi Aranautović, učinjena je od jasno identificiranih političkih subjekata. Zamolio je članove CIK-a da po službenoj dužnosti pokrenu proces utvrđivanja odgovornosti onih koji krše zakon ili da se pokrene još jedan, četvrti po redu, apel za prestanak opstruiranja izbora delegata u Dom naroda FBiH.

Hadžiabdić je kasnije novinarima kazala da je CIK u više navrata upozoravao kantone koji nisu završili izborni proces da to učine.

"U Izborni zakon nismo ugradili poštivanje ustavnih i zakonskih rokova i to nam stvara problem. Mi stalno izučavamo zakon i tražimo prostor kako da se sankcioniraju oni koji krše zakon, a diskusija o tome će potrajati", pojasnila je Hadžiabdić.

(Fena)