CIK: U Čapljini 7. studenog birači ponovno izlaze na izbore

Do promjena u redoslijedu kandidata došlo je u na izbornoj listi HSP-a za Posavsku županiju, Saveza za bolju budućnost za Sarajevsku županiju, te Stranke za BiH za Zeničko-dobojsku županiju.

Nakon ponovljenog brojanja registrirane su promjene u redoslijedu kandidata na izbornoj listi Stranke za BiH u izbornoj jedinici šest za Narodnu skupštinu BiH, te na izbornoj listi SDA za Predstavnički dom Federacije BiH u izbornoj jedinici devet.

U ostalim ponovljenim brojanjima nije došlo do promjene redoslijeda na kandidatskim listama, a CIK će promjene u broju glasova uvrstiti u rezultate glasanja.

CIK BiH donio je i odluku o poništavanju izbora za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije na pet biračkih mjesta u Čapljini i odluku o raspisivanju novih izbora na tim biračkim mjestima, koji će biti održani u nedjelju, 7. studenog.

Ponovljeni izbori biće provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na izborima 3. listopada.

Nakon ponovljenog brojanja glasačkih listića i grafološkog vještačenja potpisa na izvodima iz Centralnog biračkog spiska na pet izbornih mjesta u Čapljini konstantirane su nepravilnosti i nezakonitosti koje su mogle utjecati na rezultate izbora za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskoe županije.

srna