Čeka se politička raspodjela fotelja

Čeka se politička raspodjela fotelja

Izjašnjavanje o direktorskoj poziciji odloženo je do formiranja državne vlasti jer direktorska fotelja u UNO-u, koja je od vitalnog interesa i sa sobom nosi mjesečnu plaću od 5000 maraka, skoro je izjednačena s ministarskim funkcijama. 

Uvjetovanja

Jučerašnji pokušaj da se izabere direktor UNO-a protumačen je i kao pritisak pojedinaca da izborom direktora utječu na raspodjelu funkcija u novoj vlasti jer od ove pozicije ovisi funkcioniranje svih segmenata države u iduće četiri godine i raspodjela pozicija u novoj državnoj Vladi. 

Stoga Vijeće ministara nije željelo dodatno komplicirati situaciju oko formiranja vlasti jer sadašnja postava planira ući u novu široku koaliciju na državnoj razini. Pozicija direktora UNO-a tako će sačekati dogovor o tome tko će biti novi predsjedatelj Vijeća ministara, a tko državni ministar financija. 

Ovo je potvrdio i predsjedatelj Vijeća ministara BiH Nikola Špirić koji je nakon sjednice kazao da bošnjačka strana uvjetuje izbor direktora UNO-a imenovanjem Vijeća ministara BiH, što, po njemu, nema nikakve veze.

- Jutros sam održao uži kolegij Vijeća ministara BiH i to stavio na dnevni red kao i prošli put i rekao da se čini velika šteta BiH što nema izabranog direktora UNO-a, rekao je Špirić. 

Podsjećajući da je natječajna procedura u vezi s izborom direktora zatvorena, on je rekao da je jedino što se moglo uraditi da se ne obezglavi Uprava jest donijeti odluku o izboru vršitelja dužnosti na 90 dana. 

- U međuvremenu će trajati razgovori o konstituiranju Vijeća ministara BiH i tražit će se neka kompromisna rješenja, kazao je Špirić. 

Prema sadašnjoj situaciji i postignutim dogovorima između stranaka, mjesto predsjedatelja Vijeća ministara trebalo bi pripasti Hrvatima, mjesto ministra financija Bošnjacima, a mjesto direktora Uprave za neizravno oporezivanje Srbima.

Najbolji kandidati


Kako su odlukom Upravnog odbora UNO-a za najbolje kandidate izabrani sadašnji v. d. direktora UNO-a Miro Džakula, zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović i zamjenica direktora UNO-a Svjetlana Perković izvjesno je da će upravo Perković biti nova direktorica nakon formiranja vlasti. 

Napomenimo i to da je Vijeće ministara raspisalo zadnji natječaj za direktora 14. ožujka. Osim toga, Vijeće ministara je 24. veljače prilikom imenovanja Džakule za v. d. direktora zadužilo Upravni odbor da u roku od 90 dana ponovno provede natječajnu proceduru za izbor i imenovanje direktora i da konačan prijedlog dostavi Vijeću ministara radi imenovanja. Cijela procedura pokrenuta je jer je Vijeće ministara 24. veljače razriješilo dotadašnjeg direktora UNO-a BiH Kemala Čauševića dužnosti. Džakula kao i sindikat i zaposlenici UNO-a nekoliko puta su upozoravali vlasti da izaberu vodstvo ove institucije jer o njezinom radu ovise milijuni maraka koji se prilijevaju u državnu blagajnu.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo / dnevni-list.ba