Blokiran račun HBŽ

Blokiran račun HBŽ
Ursa je za lokalne medije rekao da je Odluka o privremenom financiranju proračunskih korisnika, prema kojoj su planirani proračunski prihodi iznosili 14,2 milijuna maraka, a koja je bila na snazi od 1. siječnja do 31. ožujka, prestala da važi 1. travnja, te da županijska Skupština još nije razmatrala Prijedlog proračuna za 2011. godinu.

Prema njegovim riječima, proračunski rashodi i izdaci, uključujući i dnevnice za službena putovanja županijskih dužnosnika, koji su nastali od 1. travnja do danas, ne podmiruju se iz proračunskih sredstava jer za njih nema pokrića u proračunu.

Ursa je potvrdio da su sve isplate sa računa županijskog proračuna blokirane dok se ne donese odluka o usvajanju proračuna za ovu godinu, o čemu će odlučiti novi saziv županijske Skupštine, a na pitanje može li ova situacija potrajati i šest mjeseci, odgovorio je potvrdno, dodajući "da nitko ne može izmisliti proračun" čije je usvajanje u nadležnosti Skupštine.

"Sve dok Skupština ne usvoji proračun za ovu godinu bit će blokirane sve financijske transakcije i isplate koje se financiraju iz proračunskih sredstava, uključujući plaće i druge naknade za oko 1.770 proračunskih korisnika za koje je potrebno osigurati sredstva u bruto iznosu od 3,5 milijuna KM mjesečno", upozorio je Ursa i dodao da je optimista jer bi produžavanje sadašnje situacije stvorilo velike probleme.

Vlast u HBŽ ni nakon 15 mjeseci nije formirana, zbog nemogućnosti dogovora županijskih odbora HDZ BiH i HDZ 1990. Prema dogovoru lidera dva HDZ-a Dragana Čovića i Bože Ljubića, mjesto premijera ove županije treba pripasti HDZ 1990. ŽO HDZ BiH, međutim, ne prihvaća da premijer bude Nedjeljko Rimac, aktualni predsjednik županijske vlade. Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, u intervju Večernjem listu, izjavio je kako je pitanje vlasti u HBŽ riješeno, te da lider "Devedesetke" Božo Ljubić u narednih tjedan dana treba predložiti mandatara za sastav nove županijske vlade.

(R. I. /Dnevnik.ba)