Bevanda: Smanjit ćemo plaće državnim službenicima ali i direktorima

Ne možemo provoditi mjere štednje samo smanjivanjem plaća djelatnicima tih službi, nego i na ovim često nepotrebnim troškovima nad kojima nije bilo nadzora, kazao je Bevanda.

Usaglašeno je 99 posto stvari s Ministarstvom financija, koje je završilo značajan dio posla, rekao je u intervjuu za Večernji list BiH predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjeloslav Bevanda, povodom odgađanja sjednice Vijeća ministara za naredni tjedan, jer nisu usaglašene sve tehničke pojedinosti oko proračuna za 2012. godinu.

"Sada proračunski korisnici s Ministarstvom financija i riznice vode razgovore i pregovore mogu li se njihovi zahtjevi, odnosno korekcije uklopiti u predloženi proračunski okvir koji je utvrđen na sjednici Nacionalnog fiskalnog vijeća", kaže Bevanda.

Naglasio je da svi potezi koji su predviđeni u ovoj godini neće biti dramatični niti će ugrožavati bilo koju osobu i što je najvažnije bilo koju državnu instituciju.

Istakao je da se u dobrome dijelu slaže s prijedlozima sindikata koji predlažu i neke druge mjere oko ušteda u državnim agencijama i službama.

"Prije svega, mislim da je potrebno smanjiti troškove za reprezentaciju, direktorima i čelnim službenicima iz tih agencija. Naime, ne možemo provoditi mjere štednje samo smanjivanjem plaća djelatnicima tih službi, nego i na ovim često nepotrebnim troškovima nad kojima nije bilo nadzora", rekao je Bevanda.

Donošenje proračuna, ističe, usporava sve aktivnosti.

"Nadao sam se da će biti donesen do 31. ožujka i da nije bilo političkih manipulacija sasvim sam siguran kako bismo ga imali", zaključio je Bevanda.