366,2 MILIJUNA KM Vlada HNŽ usvojila prijedlog proračuna za ovu godinu

Vlada HNŽ usvojila prijedlog proračuna za 2024. godinu
Vlada HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 12. redovitoj sjednici, usvojila Prijedlog Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu u iznosu od 366.231.175,00 KM i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu koji su upućeni u daljnji skupštinski postupak.

Vlada je, također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, donijela Zaključak o povlačenju iz skupštinskoga postupka Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a za 2024. i Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju toga plana koji su utvrđeni na sjednici održanoj 15. prosinca prošle godine. Razlogom povlačenja dodatne su aktivnosti Stručne službe ZZO-a sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u svezi s potrebama tih ustanova i mogućnostima Zavoda. Nakon održanih sastanaka te raščlambe financijskih mogućnosti Zavoda, smjernica za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2024. i potreba zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, izrađen je novi Prijedlog financijskoga plana Zavoda za 2024. u iznosu od 198.458.000 KM.

Financijskim planom ZZO-a za 2024. godinu, koji je Vlada danas usvojila i, zajedno s Prijedlogom odluke o izvršenju toga plana, uputila u skupštinski postupak, za 2,65 milijuna KM dodatno su povećana izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u HNŽ-u, u odnosu na povučeni Plan iz prosinca 2023. godine. U odnosu, pak, na Financijski plan za prošlu godinu, osim povećanja sredstava za proširenje prava osiguranika, ukupno povećanje izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu u 2024. iznosi 9.650.000,00 KM, a za tri bolnice u HNŽ-u 17.000.000,00 KM, priopćeno je iz Vlade HNŽ.