OBITELJSKI POSAO Olivera Elez - stalna sudska vještakinja tvrtke kojoj njena privatna tvrtka izvodi radove

OBITELJSKI POSAO Olivera Elez - stalna sudska vještakinja tvrtke kojoj njena privatna tvrtka izvodi radove

Izvješće procjene ulaganja za mHE ”Podivič” napravila je Olivera Elez, stalna sudska vještakinja građevinske struke, koja je ujedno dio vlasničke strukture tvrtke “SIMING Trade” doo izvođača radova, ali i šef gradilišta.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 28. rujna 2017. godine od gospodarskog društva “BUK” doo Istočno Sarajevo primila zahtjev za produženje preliminarnog prava na poticaj proizvodnje električne energije na mHE “Podivič” na Kasindolskoj rijeci u općini Trnovo za dodatnih šest mjeseci. 

"U podnesenom izvješću ništa ne bi bilo sporno da izvješće procjene ulaganja za mHE ”Podivič” nije napravila Olivera Elez, stalna sudska vještakinja građevinske struke. Olivera je i suvlasnik tvrtke “SIMING Trade” doo Foča kojoj je povjerena gradnja ove mini hidroelektrane", priču donosi Spin portal. 

Bez obzira na činjenicu da je stalna sudska vještakinja izvješćem o procjeni ulaganja mogla pogodovati investitoru koji je angažirao njenu firmu, RERS je u prosincu iste godine donio Rješenje o produženju preliminarnog prava na poticaj.

Iz Udruge za borbu protiv korupcije “Transparency International BiH” ističu da je sukob interesa oblast koja je u našem zakonodavstvu potpuno neuređena. Niz zakona i podzakonskih akata kojima bi trebale da se preveniraju i sankcioniraju potencijalne situacije sukoba interesa su manjkave ili uopće nisu doneseni. Upravo takve manjkavosti dovode do čestih pojava koje suštinski jesu sukob interesa, međutim formalno-pravno one to – nisu. 

“U oblasti vještačenja ove odredbe gotovo da ne postoje, međutim vještaci prema zakonu moraju biti samostalni i neovisni u obavljanju vještačenja. O svim eventualnim nepravilnostima, organ koji vodi postupak bi trebalo da obavijesti nadležno ministarstvo i da predlaže utvrđivanje odgovornosti vještaka, a može i na prijedlog stranke, te da se u slučajevima nestručnog, nesavjesnog i rada koji nije neovisan donesu određene opomene ili druge mjere”, izjavio je za SPIN Info Damjan Ožegović, viši istraživač i suradnik za pravne poslove iz Transparency-ja.

Rješenje Regulatorne komisija za energetiku je validno, iako se može pobijati pred drugim nadležnim organima. S druge strane, iz ove udruge navode da su dosadašnje odluke nadležnih organa rijetko utvrđivale postojeće sukobe interesa, te da su uvijek bile blagonaklone ka prekršiteljima za koje podnositelji prijava smatraju da se nalaze u sukobu interesa, osim ako relevantni zakon ili podzakonski akti izričito i nedvosmisleno ne reguliraju zatečeno stanje.

Ništa sporno u tome što je Olivera Elez obavljala ulogu sudskog vještaka i ujedno bila dio vlasničke strukture tvrtke izvođača radova ne vidi ni aktualni direktor tvrtke “SIMING Trade” d.o.o. Mladen Elez.

“Olivera Elez jest radila izvještaj, ali je naručitelj procjene investitor, odnosno ‘Buk doo’, tako da Olivera Elez nije ni u kakvom sukobu interesa, nije ‘SIMING Trade’ čiji je vlasnik stranka u postupku, već investitor dokazuje Regulatornoj agenciji dio izvedenih radova”, navodi Mladen Elez u izjavi i potvrđuje da je njegova majka i pored svega obavljala funkciju šefa gradilišta tijekom radova na izgradnji mHE. 

Osim toga što je manjkavost oko utvrđivanja sukoba interesa omogućila razvoj obiteljskih poslova, tijekom izgradnje mHE uočene su brojne nepravilnosti zbog čega je neformalna grupa građana “STOP izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci” nerijetko od nadležnih institucija tražila dodatne inspekcijske nalaze. 

“Grupa građana je još 2017. godine, prilikom izvođenja prvih radova na prvoizgrađenoj mHE ‘Podivič’ slala dopise nadležnim inspektorima, načelniku općine Trnovo kao i nadležnom ministarstvu. U tim dopisima su navedene brojne nepravilnosti koje su građani uočili, a zatim je po izvršenom inspekcijskim nadzoru republički urbanističko- građavinski inspektor 2017. godine zabranio dalje izvođenje radova i građenje mhe ‘Podivič’, dok se ne otklone određeni nedostaci. Jedan od utvrđenih nedostataka jest neposjedovanje građevinske dozvole, odnosno posjedovanje privremene građevinske dozvole. Također, utvrđeno je da je korišten beton neodgovarajuće kvalitete, ali i druge napravilnosti”, navodi Sara Tuševljak član neformalne grupe građana “STOP izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci”.

Osim toga, umjesto jednog od projektiranih mostova, na rijeci su postavljene tri betonske cijevi što je predstavljalo potencijalnu opasnost za nizvodna naselja, kao i za JZU Bolnica “Srbija”. U studenom 2021. ova upozorenja su se obistinila. Kasindolska rijeka se tijekom poplave izlila, a u kritičnoj točki Bolnica “Srbija” došlo je do urušavanja obale na putnoj komunikaciji između kovid odjeljena i glavne zgrade Bolnice. 

“Zbog najave obilnijih padalina za 08.11.2021. zapovjednik stožera u suradnji s općinskom Civilnom zaštitom svu rasploživu mehanizaciju preusmjerio je na kritične točke od ‘plućnog-covid’ odjela bolnice ‘Srbija’ do ulice Vasilja Grđića u Donjem Kotorcu. Plan je bio očistiti korito Kasindolske rijeke od svih barijera i prepreka koje su se prethodnih dana pojavile u vodotoku. Cilj je bio spriječiti veće štete po stanovništvo i općinu”, navedeno je u Informaciji o poplavama koju je napravila Općina Istočna Ilidža.

Štete od poplava u ovoj općini procijenjene su na preko 3,5 milijuna maraka.

Kao šef gradilišta, ali i suvlasnik tvrtke izvođača radova, Olivera Elez imala je odgovornost da vrši kontrolu kvaliteta izvođenja radova te provođenje zakona, propisa i mjera zaštite. 

Član 139. stav 6, Zakona o uređenju i prostornom građenju RS navodi: “Ako izvođač pri pregledu potvrđenog glavnog projekta ustanovi takve greške radi kojih bi bila ugrožena bezbjednost objekta, život i zdravlje ljudi, saobraćaj, susjedni objekti ili životna sredina, a investitor, odnosno projektant i uprkos njegovom upozorenju ne ukloni greške, izvođač je dužan da takve greške prijavi urbanističko-građevinskoj inspekciji i do konačne odluke obustavi radove”.

Tvrtka “SIMING Trade” doo u vlasništvu obitelji Elez investitor je i izvođač radova brojnih  mHE u Republici Srpskoj. Među njima su i mHE “Krupica”, mHE “Oteša”, mHE “Gradac”, sve na području općine Foča, mHE “Jabuka” i mnoge druge. Nemali broj njih izgrađuju zajedno sa tvrtkom “Bičakčić” doo vlasnika Edhema Bičakčića, nekadašnjeg premijer Federacije BiH, dugogodišnjeg direktora JP Elektroprivreda BiH tijekom čijeg mandata gradnja mHE postaje jedan od prioriteta Elektroprivrede.

Borba za koncesije za mHE traje još od 2008. godine kada je Olivera Elez obavljala funkciju načelnice Odjela za urbanizam u općini Foča. Uprkos  tome što je 2004. tvrtka  “Eling inžinjering” iz Teslića dobila rješenje  Komisija za koncesije RS, a kasnije i s Vladom RS potpisala ugovor o izgradnji tri mHE na rijeka Govzi, vlasnik firme Dragoljub Malić se četiri godine bezuspješno obraćao općini Foča tražeći izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju mHE. Odbijanje zahtjeva za izdavanjem urbanističke suglasnosti Olivera Elez obrazložila je nepostojanjem ovih mHE u Prostornom planu RS, iako postoji zakonska mogućnost da se urbanistička suglasnost izvan urbanih područja može izdati. Međutim, za ovaj posao u isto vrijeme bila je zainteresirana i tvrtka ‘Siming Trade’. Opet, obitelj Elez nije vidjela ništa sporno u tome.

Olivera Elez, kadar NDP-a, trenutno obavlja funkciju načelnice Odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti općine Foča.

Bez obzira na manjkavosti pojedinih zakona i propisa u RS, neformalna grupa građana “Stop izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci” još uvijek vodi borbu za obustavljanje gradnje druge dvije mHE čiji je investitor također “BUK” doo Istočno Sarajevo, a izvođač radova “SIMING Trade” Foča. Radovi na izgradnji mHE “Samar” počeli su u lipnju, trenutno investitor nema nijednu važeću dozvolu, a odustalo se i od gradnje mHE “Slapi”, te bi Kasindolska rijeka barem dijelom trebala biti sačuvana.