NOVA NAREDBA U HNŽ U zatvorenom prostoru najviše 25, a na otvorenom 50 ljudi

NOVA NAREDBA U HNŽ U zatvorenom prostoru najviše 25, a na otvorenom 50 ljudi
hercegovina.info

Krizni stožer ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, u cilju daljnjeg širenja pandemije koronavirusa donio je danas novu Naredbu. 

1. Obavezna je primjena zdravstva na teritoriju važeće Naredbe i Preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva HNŽ-a.

2. Reducira se broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. poglavlja 1.(Opće naredbe) Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, na skupovima koji se održavaju, poput; političkih skupova, vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i svih sličnih događaja koje imaju za cilj okupljanje određenog broja ljudi i to:

-najviše do 25 ljudi u zatvorenom prostoru
-najviše 50 ljudi u otvorenom prostoru

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva)

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ (higijensko epidemioloških mjera).

3. Izuzetno od točke 2. ove Naredbe kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje najviše do 25 osoba, dozvoljava se održavanje sjednica i radnih tijela Skupštine HNŽ uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, koji su sastavni dio Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Skupštine omogućava provedbu navedenih mjera.

4. Obvezno je pravilno nošenje zaštitnih maski za lice u zatvorenom prostoru kako je to definirano Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva te je obvezno nošenje zaštitnih maski za lice na otvorenom, ukoliko se ne može držati preporučena fizička distanca od 2 metra između osoba.

5. Obvezno je nošenje zaštitnih maski za lice u školama za sve učenike od 5 razreda nadalje.

6. Zabranjuju se sve vannastavne aktivnosti na teritoriju HNŽ.

7. Zadužuju se inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u HNŽ, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja nadređenih mjera i sprečavanju širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, kao i kontrolu ove naredbe.

Pored pojačanog redovnog inspekcijskog nadzora, mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave obvezne su formirati i inspekcijske timove koji čine dva inspektora koji će uz asistenciju policijskih službenika vršiti kontrolu provedbe naloženih mjera i izricati sankcije sukladno važećim propisima.

Za formiranje timova, zadužuju se ministri pri čijim ministarstvima su organizirane inspekcije, odnosno načelnici/gradonačelnici jedinica lokalne samouprave. Voditelj tima je inspektor kojeg ovlasti ministar, odnosno načelnik/gradonačelnik koji je u obvezi dostavljati Kriznom stožeru ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ tjedna izvješća (svakog ponedjeljka za prethodni tjedan) o broju izvršenih nadzora i poduzetim mjerama. 

8. Obvezuje se Zavod za javno zdravstvo HNŽ da kontinuirano prati epidemiološku situaciju u HNŽ te shodno tome predlaže daljnje mjere u cilju sprječavanja daljnjeg širenja bolesti COVID-19.

9. Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.