Neretva i ušće nisu onečišćeni - slobodno se kupajte

Tragom prošlotjedne informacije, koju je prenio sarajevski "Dnevni avaz", da je rijeka Neretva onečišćena na području Mostara, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije ponovno je ispitao kakvoću mora na dvjema plažama - na ušću Opuzenu i ušću Pločama.

Riječ je o dvjema plažama na koje izravno utječe rijeka Neretva.

Kako ističu u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ponovnim uzimanjem uzoraka utvrđeno je da dobiveni rezultati odgovaraju uredbi o kakvoći mora za kupanje te je na tim plažama kupanje dopušteno.

Uzeta su i dva uzorka rijeke Neretve, i to na velikoj skakaonici te na rivi u Opuzenu, gdje je kakvoća vode zadovoljavala sve uvjete.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije ističu kako je problem to što nema sustavnog praćenja kakvoće vode u rijeci Neretvi jer na njoj nema označenih kupališta pa se zato kakvoća vode niti ne ispituje. (Hina)