Na račune bivših direktora Aluminija uplaćeno pola milijuna maraka

Na račune bivših direktora Aluminija uplaćeno pola milijuna maraka

Prošle godine samo dan prije isključenja struje Aluminiju i zaustavljanja proizvodnje Uprava Aluminija isplatila je više od pola milijuna maraka na račune bivših direktora ove tvrtke.

S računa Aluminija, samo dan prije nego će im biti isključena struja, 300 tisuća maraka isplaćeno je na račun bivšeg direktora Ive Bradvice.

Isti dan, 9. srpnja 2019. godine na račun još jednog bivšeg direktora - Nikice Ljubića Aluminij je uplatio 95 tisuća maraka. Zaboravljen nije bio ni Tomislav Lovrić, bivši izvršni direktor za ekonomsko-financijske, računovodstvene i komercijalne poslove. Na njegov račun Aluminij je uplatio 94 tisuće maraka.

Bivšem predsjedniku Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija Dinka Marića uplaćeno je 25 tisuća maraka. Na račun Ružice Burić, bivše direktorice Sektora pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova u Aluminiju uplaćeno je 22 tisuće maraka, dok je bivšem direktoru Mariju Gadžiću isplaćeno 17 tisuća maraka.

Na pitanje inspektora Financijske policije "tko je odredio prioritete i donio odluku o isplati sredstava samo dan prije isključenja struje", direktor Aluminija Dražen Pandža pravdao je to umanjenjem obaveza društva.

Zatražili smo da se donesu sudske presude i pravna služba je dostavila pravomoćne sudske presude na taj dan, te predmete koje su oni dostavili mi smo djelomično platili da bi umanjili obaveze društva, kazao je Pandža inspektorima.

Da umanjenje obaveza društva i nije neko opravdanje pokazuje činjenica da su samo 9 dana ranije ukupne obaveze samo za neto plaće, poreze i doprinose u tom periodu iznosile više od 15 milijuna maraka. Za samo šest mjeseci 2019. godine Aluminij je uspio napraviti gubitak od 60 milijuna maraka!

Ni sudske presude nisu opravdanje, jer je u tom trenutku Aluminij imao 13 sporova ukupne vrijednosti više od 111,7 milijuna KM, u kojima je zaključena nagodba, ali novac je isplaćen samo bivšim direktorima.

Apsolutno nisu bile izvršene isplate samo direktorima, bilo je isplata i radnicima, odnosno isplaćene su sve pravomoćne sudske presude djelomično, pravdao se Pandža inspektorima.

Međutim, u Izvještaju Financijske policije stoji da je novac po sudskim presudama isplaćen samo bivšim direktorima.

Zanimljiva je činjenica da je dana 9.7.2019. godine, dan prije isključenja električne energije s konsolidacijskog računa, između ostalog isplaćeno je Ivi Bradvici 300 tisuća maraka, Nikici Ljubiću 95 tisuća maraka, Tomislavu Lovriću 94 tisuće maraka, Dinku Mariću 25 tisuća maraka, Ružici Burić 22 tisuće maraka, Mariju Gadžić 17 tisuća maraka, navedeno je u izvještaju Financijske policije.

Osim bivšim direktorima 9. srpnja prošle godine isplaćeno je i 50 tisuća maraka naknada članovima Nadzornog odbora Aluminija. Na isti dan oko 240 tisuća maraka isplaćeno je i firmama Marleko iz Gruda i Euro-vig iz Mostara.

Na kratko je tadašnja uprava Aluminija kupila i mir među radnicima, dan prije zaustavljanja proizvodnje isplaćene su im neto plaće i topli obrok.