MOSTARSKO SVEUČILIŠTE U TRENDU Usvojen Gender akcijski plan rodne ravnopravnosti

MOSTARSKO SVEUČILIŠTE U TRENDU Usvojen Gender akcijski plan rodne ravnopravnosti
SUM

Na sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, a usvojen je i Gender akcijski plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu u Mostaru.

Sa Sveučilišta su se pohvalili pojačanim nastavnim osobljem za četiri docenta, tri viša asistenta i jednoga asistenta. Odlukom Senata SUM će biti nakladnik znanstvene monografije udžbenika, zbornika i knjiga iz različitih područja.

Također, usvajanjem Odluke na sjednici Senata Sveučilišta u Mostar pokrenut je postupak utemeljenja Teološko-katehetskoga instituta kao nove ustrojbene jedinica SUM-a. Nakon Senata predmet će se uputiti u daljnje procedure u skladu sa zakonskim propisima i procedurama. Teološko-katehetski institut osnovan je 1987. godine te ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnog crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti na kojemu se poučava o bogoslovnim i filozofskim znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici te drugim društvenim i humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi.