Ugovor sa sindikatima važniji od MMF-ova novca

Naime, Vlada je na svojoj posljednjoj sjednici donijela odluku o pristupanju izradi Nacrta izmjena i dopuna proračuna HNŽ-a za 2009. te usvojila zaključke o utvrđivanju smjernica za izradu Nacrta proračuna HNŽ-a za 2010.

Rebalans nužan

Prema riječima premiera Vlade HNŽ-a Srećka Borasa rebalans se radi zbog tehničkih detalja koje je potrebno usuglasiti kako bi se poravnala prihodovna i rashodovna strana proračuna, što je nužno da bi županija nastavila normalno funkcionirati do kraja godine.

Budući da se tek radi na izradi rebalansa, premier Boras nije moga reći koliko će proračun biti umanjen i hoće li uopće doći do njegova umanjivanja. ''To je tema koja je tek otvorena i posljednjih dana se u Ministarstvu financija intenzivno radi na tome, kako bi se izradili prvi papiri nakon čega će to biti izneseno na Vladi'', ističe Boras.

Rasprava o rebalansu pororačuna bi prema planu trebala biti prije isteka ovog mjeseca, nakon čega će i nacrt i prijedlog biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Sindikati važniji od MMF-a

Iako je smanjenje plaća bilo jedan od uvjeta da županije dobiju drugu tranšu sredstava od aranžmana s MMF-om, Boras ističe da je ova županija potpisala sporazum sa sindikatima koji se neće kršiti. ''Mi kao županija nismo željeli utjecati na potpisivanje stand by aranžmana s MMF-om i nismo bili kočnica državi, nego smo napravili sve da on bude potpisan.

Sporazum je postignut, međutim, njegova realizacija u drugoj fazi će se mjeriti uspješnom primjenom mjere koje su naložili. Nekome će sredstva iz druge tranše biti odobrena, a nekome neće'', kazao je Boras. Naglašava da Vlada HNŽ-a u ovom trenutku više ne razmišlja o sredstvima od MMF-a nego o stanju u proračunu. Boras ističe da je Vlada ove županije prilikom potpisivanja sporazuma sa sindikatima bila svjesna rizika da im ne budu uplaćena sredstva iz druge tranše od MMF-a, piše Dnevni list.