Sveučilište i Univerzitet u projektu ''Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju''

Potpisivanje sporazuma sa Univerzitetom Džemal Bijedić održat će se u prostorijama Studentskog kampusa u 11,00 sati. Sporazum sa Sveučilištem u Mostaru biti će potpisan u 12,00 sati u prostorijama rektorata.

Izaslanstvo Europske Unije u Bosni i Hercegovini pokrenula je široku kampanju jačanja civilnog sektora u borbi protiv korupcije. Ovaj veliki projekt, prvi takvog opsega u Bosni i Hercegovini, službeno je predstavljen na konferenciji za medije održanoj 14.04.2011. godine.

Dr. Renzo Daviddi, vršitelj dužnosti šefa Izaslanstva EU u Bosni i Hercegovini je osobno otvorio konferenciju za novinare na kojoj je predstavljeno svih osam segmenata projekta koje će implementirati osam nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Centar za civilno društvo Kyodo implementirat će komponentu koja se odnosi na borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju. Svrha projekta je aktivno uključiti sve javne univerzitete u Bosni i Hercegovini kako bi zajedničkim naporom stvorili zdravo obrazovno okruženje u kojem će korupcija biti svedena na najmanju moguću mjeru.

U fokusu projekta biti će izmjena, odnosno unaprjeđenje podzakonskih akata na univerzitetima koji reguliraju ispitne procedure, s ciljem da se oni urede na način koji ostavlja najmanje prostora korupciji. Drugu komponentu projekta čini rad na podizanju svijesti javnosti o problemu korupcije.