Sveučilište i dalje bez prostora za rekreaciju zbog nenamjenskog trošenja novca

Sveučilište i dalje bez prostora za rekreaciju zbog nenamjenskog trošenja novca

Marinko Šanje, potpredsjednik Foruma mladih Naše stranke tim povodom poziva Rektorat Sveučilišta da na službenim stranicama transparentno objavi proračun i javno da na uvid gdje će se utrošiti 125.000 KM koje je izdvojila Vlada Republike Hrvatske za obnovu popularnog Vojničkog igrališta.

"Prvobitno su najavljivali da će obnova započeti na jesen prošle godine, jer su novce od Vlade RH morali utrošiti do početka 2018. godine, zatim se odustalo od planiranih 300.000 KM da bi sada govorili kako će se utrošiti oko 50.000 KM, te se s punim pravom pitamo gdje su novci i, još važnije, gdje je ta briga za ostanak mladih u BiH u čijem se svjetlu vlast u HNK u medijskim istupima predstavlja, a koju u praksi ne vidimo?", kaže Šanje. Pored nedostatka čitaonice, studenti Sveučilišta i dalje ostaju zakinuti i za adekvatan prostor za rekreaciju.