FOTO/VIDEO   Što studenti zahtijevaju od lokalnih vlasti u Mostaru?

...grupe koju je u okviru projekta Pravo na grad realizirala Mreža Naše društvo. Bila je to druga po redu fokus grupa, a ovaj put priliku iznijeti svoje stavove dobili su studenti Sveučilišta u Mostaru. Što su studenti Sveučilišta izdvojili kao najveće probleme na koje mogu utjecati lokalne vlasti, što Grad Mostar nudi studentima a da oni to nisu znali, kao i koliko su različiti njihovi stavovi i mišljenja u odnosu na kolege s Univerziteta pogledajte u prilogu...