Skandalozno: Nezakonitosti oko imenovanja u HT Mostar

Naš portal je došao do podataka koji su i vise nego zanimljivi javnosti, a s kojim se javnost nije dosad mogla upoznati. Natječaj za izbor novog direktora sadrži u sebi niz nezakonitosti i nepravilnosti koje ne samo da nisu u skladu sa Statuom HT-a, nego nisu u skladu ni sa zakonom FBiH. Kome i kako odgovaraju ove nepravilnosti nije teško pogoditi, no isto tako saznajemo da su upravo radi istih tih nepravilnosti i nelogičnosti neki članovi Nadzornog odbora napustili sjednicu te nisu vise spremni sudjelovati u nezakonitim radnjama.

Od niza nezakonitosti i nelogičnosti naš portal vam izdvaja samo neke do kojih smo došli igrom slučajeva.

1. Kršenje zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH

Natječaj za predsjednika Uprave-Direktora koji je raspisan 27.04. 2009g. predvidio je (pod točkom VII) kao krajnji rok dostavljanja prijava za ovo mjesto maksimalno osam dana (8) od objave natječaja u javnim sredstvima informiranja. U navedenom zakonu stoji (Članak 8 točka f) „Krajnji rok za podnošenje prijava ne smije biti kraći od četrnaest (14) dana od dana objavljivanja oglasa o upražnjenoj poziciji u traženim novinama“. Iz navedenog se vidi drastično kršenje navedenog zakona te nezakonitost raspisanog natječaja.

2. Kršenje Pravilnika o postupku odabira kandidata i načinu imenovanja članova uprave javnog poduzeća

U navedenom natječaju pod posebnim uvjetima navodi se „najmanje šest godina na poslovima djelatnosti poduzeća “.U pravilniku o „Postupku odabira kandidata i načinu imenovanja članova uprave javnog poduzeća“ Članak 6. pod posebnim uvjetima navodi se „najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima“.Ovim je prekršen i navedeni Pravilnik poduzeća, što u potpunosti ovaj natječaj stavlja van zakona FBiH

3. Kršenje Statuta JP HT d.d. Mostar

Tekst natječaja nije utvrdio niti odobrio NO Društva što je bio obvezan po Statutu JP HT Mostar. Nije nam poznato na koju odluku NO je Vlada FBiH dala suglasnost, kada NO nije donio niti uputio nikakvu odluku o odabiru i imenovanju predsjednika Uprave-Direktora JP HT Mostar Vladi FBiH. Napominjemo da je jedino na sjednici NO održanoj 20.05..2009g. točka 8.“Donošenje odluke o odabiru i imenovanju predsjednika Uprave-Direktora JP HT Mostar“, skinuta sa Dnevnog reda. Predsjednik NO JP HT-a Mostar je samo inicijativno donio tekst javnoga natječaja i isti objavio u Službenim novinama F BiH i dnevnim novinama, bez odobrenja ostalih članova NO.

Sada je vidljivo iz kojeg razloga se prijavio samo jedan kandidat na objavljeni javni natječaj.

Sve ove nelogičnosti ili nezakonitosti u natječaju su izravno ili neizravno mogle pomoći samo jednoj osobi, a to je Stipe Prlić. Kome i zašto je u cilju da on bude ponovno izabran za direktora ne znamo, no za njegov prošli direktorski mandat najviše su profitirali oni koji sa Hrvatima u BiH najmanje imaju veze, to je ono što bi sve nas trebalo najviše boljeti.

www.hercegovina.info