Šesta generacija SIPA-inih kadeta završila obuku u Mostaru

sipa kadeti
sipa kadeti
Obuka se sastojala od dvije faze. Prva faza je podrazumijevala sedmomjesečnu teorijsku nastavu sa praktičnim vježbama, dok je drugu fazu činio jednomjesečni program sistematizacije gradiva, situacijske nastave i u konačnici polaganje završnog ispita, priopćila je SIPA.