Šest potencijalnih lokacija za novu deponiju u Mostaru

Šest potencijalnih lokacija za novu deponiju u Mostaru

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić danas je od strane Stručnog tima za izradu prijedloga novih lokacija za smještaj deponije komunalnog otpada, službeno dobio konačan prijedlog novih lokacija.

Budući da se radi o šest takvih lokacija Grad Mostar će angažirati stručnu organizaciju, sukladno zakonu o javnim nabavama, sa ciljem da se uradi Projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti potencijalnih lokacija.

Po pribavljanju Projektnog zadatka Grad Mostar će raspisati javni poziv za odabir izvršitelja radova na izradi same Studije izvodljivosti, gdje bi se metodom usporedbe u smislu zadovoljavanja unaprijed postavljenih kriterija, došlo do najpovoljnije lokacije od ponuđenih šest lokacija.

Nakon odabira konačne lokacije slijedi pribavljanje neophodne urbanističko-tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, urbanistička suglasnost, odobrenje za građenje, okolinska dozvola te sva dokumentacija neophodna za ovakvu vrstu građevina).