Razgovor o deponiji SIAD Mostar

Ljubo Bešlić, gradska uprava, deponija

Na sastanka se razgovaralo o "Programu upravljanja komunalnim - čvrstim otpadom". Gradonačelnik Bešlić je istaknuo kako SIDA vrši pozitivnu kampanju u BiH u jačanju lokalnih vlasti kada je u pitanju komunalna infrastruktura te da u njenom projektu zbrinjavanja otpada Grad Mostar može tražiti svoje sudjelovanje i ostvari proširenje deponije krutog otpada te da ojača komunalne tvrtke koje bi suvremenim načinom poslovanja, recikliranjem i drugim načinima trebale smanjit količine otpada.

 -Stajalište je Federalnog ministarstva okoliša i turizma da tri deponije u BiH danas imaju prioritet, a jedna je od njih i mostarska deponija te zbrinjavanje otpada u Hercegovini- dodao je Bešlić. 

Trenutno smo završili svoju strategiju pomoći BiH od 2011. do 2014., godine i u toj strategiji okolišna infrastruktura, odnosno pomoć općinama da rješavaju svoje okolišne probleme infrastrukturne prirode jedan je od tri najvažnija prioriteta SIDA-e kazala je Hajrulahović. Dodala kako glede Mostara, ovo je bio prvi razgovor vezano za čvrsti otpad i izgleda obećavajući, istaknula je Hajrulahovićeva, ali je napomenula da je još rano davati nekakva garancije za konkretne projekte.

Predstavnik konzultantske kuće GRONTNEI Gunar Linder, ističe kako svrha je projekta zbrinjavanja otpada poboljšanje mogućnosti upravljanja otpadom u općinama u BiH. Potrebno je smanjiti količinu otpada koja se proizvodi, koristiti otpad kao sirovinu, odnosno recikliranje otpada, iskoristiti energiju koja se može dobiti od otpada te ostatak otpada deponirati na siguran način, izjavio Linder, te poručio kako je svrha njihovog postojanja pomoći općinama u BiH da ove aspekte upravljanja otpadom pokriju na najbolji mogući način.

Početak je svega uspostavljanje regionalnih deponija na području nekoliko općina. Trenutno se radi na području Zenice i Bjeljine, a razlog zbog čega smo mi danas u Mostaru jest to da se razmotre mogućnosti da Mostar bude slijedeća regija koja će biti uključena u ovaj program", kazao je predstavnik konzultantske kuće GRONTNEI Gunar Linder.