Raspisan natječaj za financiranje studentskih projekata

Raspisan natječaj za financiranje studentskih projekata
Arhivska fotografija

XX. Saziv Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na svojoj je četvrtoj radnoj sjednici donijelo odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih projekata sukladno Pravilniku o financiranju studentskih projekata.

Projekt za koji se traži financijska potpora mora imati značaj za studente Sveučilišta u Mostaru, Studentski zbor, ali i za Sveučilište. Sami projekti moraju biti takvi da doprinose kvaliteti studentskog standarda promičući Zbor i Sveučilište. Pravo sudjelovanja na natječaj imaju studenti Sveučilišta u Mostaru, podružnice Studentskog zbora na ustrojbenim jedinicama, studentske udruge te skupine studenata koje djeluju na Sveučilištu.

Aplikacije je potrebno dostaviti u Ured Studentskog zbora te poslati kopiju u elektronskom obliku na email adresu: [email protected]

Natječaj je otvoren od 3. ožujka do 13. ožujka 2020. godine do 14 sati.

Pri aplikaciji je obvezno priložiti: obrazac A1 za pojedince ili obrazac A2 za udruge, obrazac B i obrazac C (mogu se preuzeti sa web stranice Zbora https://bit.ly/2VBkWSu), presliku prve stranice indeksa koordinatora projekta/predsjednika Udruge te studenti pojedinci kratki životopis, a udruge program djelovanja. Uz obvezne dokumente, dozvoljeno je priložiti sve što može ići u korist prepoznavanja projekta.

Privremeni i konačni rezultati bit će objavljeni na službenoj web stranici Studentskog zbora te na službenoj Facebook stranici. Koordinator projekta može uložiti žalbu putem e-maila na privremene rezultate natječaja u roku od sedam dana od objave.

Napomena: Studentski zbor neće financirati projekte koji nisu izvršili evaluaciju sredstava iz 2019. godine, kao ni nabavu nastavne opreme i pomagala, odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave, projekte pristigle izvan roka propisanog u ovom natječaju, projekte s nepotpunom ili krivom dokumentacijom te projekte podnesene od strane pojedinaca ili udruga izvan Sveučilišta.