Radmila Komadina-glavna savjetnica gradobacelnika Mostara

Savjetnica za imovinska pitanja u Glavnom uredu Misije OESS-a u Sarajevu Amela Tandara kazala je kako će se na sastanku razgovarati o onome što je učinjeno prošle godine na implementaciji akcijskih planova za Rome u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, o aktivnostima za ovu godinu te o poboljšanju suradnje romskih nevladinih organizacija i lokalnih organa vlasti.

Šef Odjela za suradnju s nacionalnim manjinama u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Milan Jovanović istakao je kako je ovo prva godina implementacije akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite te kako su se s početkom ovog projekta stvorili pravni i institucionalni okviri za sistemsko rješavanje problema Roma u sve tri oblasti. Govoreći o razlozima zbog kojih prošle godine nisu odobrena sredstva za realizaciju projekta za stambeno zbrinjavanje romske populacije u Mostaru, Jovanović je kazao kako dokumentacija za taj projekt nije bila kompletna.

-Komisija za odabir projekata je imala svoje kriterije i na osnovu kriterija taj projekt nije prošao. U proračunu institucija za 2010. godinu na razini države odobrena su grant sredstva u visini od 3 milijuna KM za dalje provođenje akcionog programa. Određena sredstva odvojit će i entitetska ministarstva i vlade i očekujemo da će se do 15. travnja utvrditi kriteriji za raspodjelu novih grant sredstava- kazao je Jovanović.

U ime Grada Mostara regionalnom sastanku nazočna je bila glavna savjetnica Gradonačelnika Komadila Komadina.