Rade Bošnjak objasnio gdje je utrošeno 13 milijuna od suficita Zavoda zdravstvenog osiguranja

Rade Bošnjak objasnio gdje je utrošeno 13 milijuna od suficita Zavoda zdravstvenog osiguranja
Hercegovina.info

Na konferenciji za novinare Vlade HNŽ-a i Županijskog stožera Civilne zaštite u utorak je postavljeno gdje je 13 milijuna od suficita Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Rade Bošnjak, direktora ZZO HNŽ-a danas je novinarima objasnio kako je utrošen ‘sporni’ novac.

“Zavod zdravstvenog osiguranja je prošlu godinu završio s pozitivnim poslovnim rezultatom i uradio je rebalans u 12 mjesecu prošle godine. Tim rebalansom je utvrđeno kako je na prihodovnoj strani Zavoda prihodavano više od plana za 5 milijuna i 600 tisuća KM, a istodobno je na rashodovnoj strani potrošeno manje od planiranog 7 milijuna i 200 tisuća KM. Kada te dvije cifre zbrojimo dobit ćemo 12 milijuna i 800 tisuća maraka pozitivnog financijskog rezultata koji je rebalanskom za 2019. godinu utvđen”, kazao je u svom obraćanju direktor ZZO HNŽ-a, Rade Bošnjak.

Sukladno odlukama i samim rebalansom 30.12. 2019. transferirano je zdravstvenim ustanovama u ovoj županiji 9 milijuna i 200 tisuća maraka. Ostatak tog pozitivnog financijskog rezultata od 3 milijuna i 600 tisuća KM je išao u financijski plan za 2020. godinu.

“Od tih 3 milijuna i 600 maraka, 09. siječnja ove godine transverirano je zdravstvenim ustanovama još tri milijuna, a preostalih 600 tisuća je iskorišteno za proširenje prava osiguranika koja se prije svega odnose na proširenje liste lijekova, na poboljšanje financiranja bolovanja, proširenje liste ortopedskih pomagala i sufinanciranje skupih lijekova i drugih pojavnosti vezanih uz rijetke dijagnoze koje su opasne za život.

U tome smislu Zavod je povećao ova prava ne za 600 tisuća, nego za milijun i 734 tisuće, te smo u 2020. godini povećali financiranje zdravstvenih ustanova prema ugovorima za 6 milijuna i 350 tisuća maraka. Financijski plan Zavoda za 2020. godinu je uvećan u odnosu na rebalans iz 2019. godine za taj iznos”, istaknuo je Rade Bošnjak.

Prema njegovim riječima Zavod zdravstvenog osiguranja ne financira opremu i prostor nego isključivo financira usluge zdravstvene zaštite. Novac koji se po toj osnovi transferira zdravstvenim ustanovama može se koristiti isključivo za materijalne troškove i bruto plaće.

“Zavod posluje potpuno transparentno i isključivo u skladu sa zakonskim propisima i za svaku nejasnoću koju možete imati Zavod je uvijek otvoren za sve vas i vaše upite”, naglasio je direktor ZZO HNŽ-a, Rade Bošnjak.