Predstavljena prva knjiga na hrvatskom jeziku o kriznom komuniciranju

Predstavljena prva knjiga na hrvatskom jeziku o kriznom komuniciranju

Na znanstveno-stručnoj konferenciji "PR Days Mostariensis 2019" predstavljena je knjiga Damira Juge "Menadžment kriznog komuniciranja".

- To je jedna od prvih knjiga na hrvatskom jeziku koja se bavi tematikom kriznog komuniciranja. Općenito je literatura o donosima s javnošću domaćih autora relativno oskudna. Prijevodi i autorske knjige ne mogu biti iste primjenjivosti s obzirom na sredinu u kojoj se odnosi s javnošću događaju - kazao je tom prigodom Jugo.

Doc. dr. sc. Damir Jugo dekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment od njezinog osnivanja 2013. godine te profesor strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću.

Predavač je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, gostujući predavač na poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorskom studiju Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Knjiga "Menadžment kriznog komuniciranja" može se koristiti i kao udžbenik i kao priručnik praktičarima.

- Knjiga može pripomoći u nastavanom procesu s obzirom da svi studiji odnosa s javnošću imaju kolegij o kriznom komuniciranju, a vjerujem da ima i praktičnu vrijednost s obzirom da se PR praktičari s kriznim situacijama susreću relativno često, pa knjiga može poslužiti kao svojevrstan vodič kako reagirati i što raditi u kriznim situacijama - dodao je Jugo.

Upravo je krizno komuniciranje tema trodnevne konferencije znanstveno-stručne konferencije "PR Days Mostariensis 2019" na kojoj će više od stotinu domaćih i stranih znanstvenika i praktičara s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija, prezentirati, promovirati te analizirati i istražiti suvremene trendove odnosa s javnošću.

Konferencija je s radom počela u srijedu, a danas u 12 sati planirana je svečanost otvaranja.

Nakon otvaranja sudionicima konferencije obratit će se jedan od najcitiranijih autora iz područja krizne komunikacije Timothy Coombs sa Sveučilišta u Texasu, koji je utemeljitelj nekih od najrelevantnijih teorija vezanih za krizno komuniciranje.

Organizator međunarodne znanstveno-stručne konferencije "PR Days Mostariensis 2019" je Studij odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

https://www.youtube.com/watch?v=DmsWdTRC25M&feature=emb_logo