PISMO IZ CENTRA II „Gradite 500 metara ceste taman toliko dugo koliko i Pelješki most“

PISMO IZ CENTRA II „Gradite 500 metara ceste taman toliko dugo koliko i Pelješki most“
OŠ Ilije Jakovljevića

Stanari objekta „J“ iz Ulice kneza Višeslava 18 i 14 c obraćali su se Gradskom vijeću Mostara sa zahtjevom da se mijenja regulacijski plan Centar II. 
Preciznije - traže brisanje podzemne Javne garaže, planirane između OŠ Ilija Jakovljević i ukice kneza Višeslava broj  14 c, 16 i 18, tzv objekt „J“. 

„Prilikom usvajanja regulacijskog plana Centar II, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. listopada 2012. godine, jedan vijećnik je uložio amandman da se na navedenoj lokaciji planira izgradnja podzemne javne garaže. Na navedeni način nije ispoštovana procedura javne rasprave o nacrtima plana, niti su stanari/građani ovog naselja imali priliku da se izjasne o ovom prijedlogu, odnosno o potrebi izgradnej jednog takvog objekta u isključivo stambenom naselju. Upozoravamo da smo bili portiv i tada, a i sada, takve jedne bespotrebne građevine koja će ugroziti normalan život“, pišu stanari u dopisu Gradskom vijeću Mostara.

Među ostalim navode da je ovaj dio naselja uplatio najznačajnije iznose na ime naknada za rente, a da se nikada ovdje ništa nije uložilo na uređenje zelene površine , sadnju zelenila, ili parkiralište. „U navedenom regulacijskom olanu stupanj motorizacije je 1.5, što znači da se za jednu stambenu jedinicu mora osigurati 1.5 parkirno mjesto. Građani/stanari/vlasnici i djeca koja idu u OŠ Ilije Jakovljevića se već dvadeset godina šetaju po najgrubljem makadamu koji postoji u državi“, navode dalje stanari. 

Stanari traže da se iz regulacijskog plana briše javna garaža, da se ovaj dio grad uredi, da se poštuju odluke i zakoni. Kažu da se ovdje 500 metara ceste gradi dugo koliko i Pelješki most.

"Obratili smo vam se i prije mjesec dana, i nismo dobili odgovor. Pored svega navedenog u ovom naselju se više od pola godine ne može živjeti od buke i prašine. Gradite 500 metara ceste taman toliko dugo koliko i Pelješki most. I ništa nije završeno, nego ste još i Aveniju raskopali. Stabla siječete i nijedno ne sadite. I ona koja posadite uvenu jer ik nikada niste zalili(kod kafića Zdrav Ruž i drugo). I vi biste nešto naplaćivali od građana, komunalnu naknadu, parkiranje... Srdačno vas pozdravljamo iz silne prašine, nereda, nerada i buke", zaključuju u dopisu koji su poslali sedmi srpnja, nakon što na ono od 3. lipnja nisu dobili odgovor.  

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.