OVAKO TO RADI GRAD MOSTAR Dodijele ugovor pa tek nakon žalbi "shvate" da nisu radili po propisima

OVAKO TO RADI GRAD MOSTAR Dodijele ugovor pa tek nakon žalbi "shvate" da nisu radili po propisima
hercegovina.info

Grad Mostar prvo je odabrao osiguravajuće društvo za kolektivno osiguranje svojih djelatnika, da bi nakon žalbe drugih društava koji su bili u natječajnom procesu – shvatili kako odabrano ipak nije dostavilo ispravnu dokumentaciju u skladu s tenderskim zahtjevima.

Kolektivno osiguranje za zaposlenike

Podsjetimo, Grad Mostar je 21.09.2020. godine donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kolektivnog osiguranja zaposlenih. Izabrani ponuđač bilo je Triglav osiguradnje d.d. Sarajevo, podružnica Mostar sa cijenom od 52.500,00 maraka bez PDV-a.

Uz navedeno osiguravajuće društvo pristigle su i ponude ASA osiguranja d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, Adriatic osiguranja d.d. Sarajevo te Croatia osiguranja d.d. Mostar.

Ponude “Adriatic osiguranja” i “Croatia osiguranja” odbijene su jer nisu dostavljene u skladu s tenderskom dokumentacijom. Zanimljivo je kako je upravo ponuda “Croatia osiguranja” bila ona s najnižom cijenom, 50.604.30 maraka.

Žalbe dva osiguravajuća društva

Upravo su se ova dva društva žalila na odluku Grada Mostara o izboru najpovoljnijeg osiguravajućeg društva koju je potpisala Radmila Komadina, kandidatkinja na predstojećim lokalnim izborima.

U svojim žalbama su istakli čak tri točke po kojima dokumentacija Triglav osiguranja nije bila valjana:
1. Numeriranje ponude – ponuda izabranog ponuđača nije pravilno numerirana i parafirana od strane ovlaštene osobe.
2. Obrazac za cijenu ponude – izabrani ponuđač nije dostavio važeći obrazac za cijenu ponude iako je ugovorni organ isti objavio.
3. Potvrde računa – izabrani ponuđač nije dostavio potvrde za sve račune koje ima otvorene kod označenih banaka na način kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Naime, prema Izvještaju Centralne banke BiH izabrani ponuđač ima 37 aktivnih računa u komercijalnim bankama, ali je dostavio potvrde za manji broj računa.

Grad Mostar je postupajući po žalbi, ponovnim pregledom ponude izabranog ponuđača Triglav Osiguranje konstatirao da su dvije od tri žalbene točke osnovane ili djelomično osnovane (prva i treća) te se zbog toga žalba usvaja.

“Cijeneći naprijed navedeno, ugovorni organ zaključuje da ponuda ponuđača Triglav osiguranje d.d. nije potpuna jer su dostavljeni nepotpuni dokazi o ispunjavanju uvjeta  pa se ovaj ponuđač ne može smatrati kvalificiranim", navode u novoj odluci.

Komisija nije radila svoj posao

“Osim navedenog je evidentno da Komisija nije pravilno izvršila pregled i ocjenu ponuda dostavljenih u predmetnom postupku”, navodi se.

Naložen je ponovni pregled pristiglih ponuda nakon kojeg je ustanovljeno da je od tri prihvatljive ponude iz prve odluke, ipak jedina prihvaltjiva ponuda ASA osiguranja, koja je dostavljena sukladno tenderskoj dokumentaciji.

Tko je odgovoran za ovako neodgovoran postupak i hoće li komisija dobiti naknadu za obavljeni posao ili pak snositi financijsku odgovornost, ostaje za vidjeti.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.