FOTO  Očišćeno nekoliko "divljih deponija" u Mostaru

Očišćeno nekoliko "divljih deponija" u Mostaru
Grad Mostar

Nakon što je na našu adresu stiglo pismo građana, koji su upozorili na 'divlju deponiju" (na kojoj se nalazi građevinski, komunalni, kabasti i ostali vidovi otpada) koja se nalazi u naselju Rodoč, pored nove ceste koja spaja Avijatičarski most i carinski terminal, odnosno kasarnu/vojarnu u Rodoču, upit smo poslali Službi za inspekcijske poslove Grada Mostara, jesu li upoznati s probelemom i što kane učiniti po pitanju istog.

Odgovor koji smo dobili dokaz je kako je isti pročitan od strane inspekcije, a napravljene su i dobre stvari.

"Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, je u okviru svojih redovnih nadzora u predmetima odlaganja raznih vrsta otpada na javne gradske površine, identificirala određene lokalitete na kojima je izvršeno nedozvoljeno deponovanje veće količine otpada, a što je pogodovalo nastajanju „divljih deponija“. Potom je komunalni inspektor svojim Rješenjima izdao naloge JP“Komunalno“ Mostar, za izvanredno čišćenje raznog otpada kao i građevinskog šuto materijala sa predmetnih lokacija, u konkretnom slučaju uz most Franje Blaževića (Avijatičarski most), uz prometnicu od kružnog toka prema nekadašnjem Sokolu, te u naselju Kosor", navodi se u odgovoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Komunalno poduzeće je postupajući prema nalogu Inspekcije već izvršilo čišćenje određenih lokaliteta ili je u toku postupka čišćenja. Grad Mostar i gradska Služba za inspekcijske poslove poduzimaju kontinuirane aktivnosti na uređenju i zaštiti javnih gradskih površina te također ulažu napore u pravcu iznalaženja trajnog rješenja za problem „divljih deponija“, ističe se.

"Ovim putem posebno apeliramo na građanstvo da fokus svoje pažnje usmjere ka sprječavanju ponavljanja opisanih nelegalnih aktivnosti u gradu, da svojim prijavama ukazuju na neposredne počinitelje prekršaja ove vrste, kao i da vlastitim angažmanom sami sudjeluju u kreiranju ljepšeg i ugodnijeg okruženja", rekli su iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.