NOVINARSKA RADIONICA U MOSTARU Copy paste novinarstvo

NOVINARSKA RADIONICA U MOSTARU Copy paste novinarstvo
hercegovina.info

Radionica „Zaštita autorskih prava novinara i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini” održana je danas u Mostaru.

S obzirom na to da u BiH ne postoji sveobuhvatan pregled zakonskih normi, međunarodnih deklaracija, kodeksa o autorskim prava novinara, kao i slučajevima kršenja ovog prava Udruženje BH novinari u suradnji s medijskim kućama pokrenulo je set aktivnosti s ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz ožujka 2019.

BH novinari su do sada pripremili analizu o autorskim pravima novinara, koja sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali ukazuje i na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu točku za kreiranje preporuka za unapređenje ove oblasti.

Predmet analize je bila i usklađenost domaćih zakona sa standardima Europske unije, ali i uticaj EU direktive o autorskim pravima na poboljšanje položaja autora medijskih sadržaja i uopće na stanje medijskih sloboda i sloboda izražavanja.

Osim analize, partneri će u narednom razdoblju raditi na edukaciji medijskih djelatnika o mehanizmime zaštite autorskih prava, ali i na zagovaranju poštivanja autorskih prava novinara od strane svih aktera uključenih u komunikacijski prostor.

Također, formiran je i Međusektorski tim za zaštitu autorskih prava novinara i medija koji će se na sveobuhvatan način baviti problematikom zaštite autorskih prava medijskih uposlenika.

U pripremi je i Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH s ciljem informiranja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolaganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

O autorskim pravima više su govorili Haris Hasić, profesor prava iz Tuzle, te Kemal Švrakić, odvjetnik iz Sarajeva. Kao zaključak moglo bi se kazati da je zakonski okvir dobar, no da se nositelji autorskih prava moraju više boriti za sebe, u smislu opominjanja onih koji su bez odobrenja preuzeli sadržaj, pa i tuženja.

Govoreno je o sve izraženijem copy paste novinarstvu, te praksama zaštite sadržaja u svijetu i kod nas.