Ne postoji nikakvo “rješenje”, JP Parkovi bi trebali odgovarati

Ne postoji nikakvo “rješenje”, JP Parkovi bi trebali odgovarati
Faletar napominje kako bi Krtalić trebao i njemu dostaviti “rješenje” koje je pokazao na konferenciji za medije, a koje je navodno potpisao inspektor i u kojemu tvrdi da su odlagališta sanirana, dezinficirana i deratizirana.

Sanirana samo jedna čestica


- Jedini dokument koji Krtalić može imati jest Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu nad samo jednom česticom. Krtalić je u potpunosti preuzeo odgovornost za ilegalno odlaganje otpada, čime je priznao da su JP Parkovi to radili, te da zato moraju snositi odgovornost, ističe se u Faletarovom priopćenju.
- Ovlaštena tvrtka Deratizer d. o. o. Sarajevo je 9. srpnja ove godine uradila dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i ostale naložene aktivnosti na gore spomenutoj čestici. Izlaskom na teren to se i vidjelo, što stoji u zapisniku. Međutim, Krtalić ne može prati ruke i govoriti da sam izdao rješenje s kojim njegova i odgovornost JP Parkovi prestaje, jer se radi o zapisniku s uviđaja samo te čestice, navodi Faletar. Po njegovim riječima, sva okolna ilegalna odlagališta od Čekrka do Aluminijskog kombinata niti su sanirana, niti je izvršena ikakva aktivnost na osnovi gore spomenutog rješenja od 17. lipnja ove godine, zbog čega on nije izdao ikakvo rješenje, a niti ga potpisao. Što će se dogoditi dalje sa zatrpanim odlagalištem, nije ingerencija sanitarnog inspektora, nego Ministarstva zaštite okoliša koje mora uraditi relevantne radnje. Na spomenutoj čestici se krenulo s građevinskim radovima, za koje postoji opravdana sumnja da se rade bez dozvole. Također, sumnja se da se bez dozvole skinuo pečat sa zatvorenog odlagališta kako bi se krenulo s radovima.

Grad dopušta odlaganje


- Ustanovio sam da je do ovih djelatnosti došlo, ali mještani koji za to optužuju mene da sam to dopustio, moraju znati da je nadležnost gradskih službi i grada Mostara da uvide radi li se o ilegalnim radnjama, jer te službe su morale izdati dozvole za te radove. Županijska sanitarna inspekcija niti izdaje rješenja o građevinskim radovima, niti ih odobrava, niti ih izvodi kako je bilo rečeno na konferenciji za novinare, istaknuo je Faletar. Ovim putem kategorički je demantirao i politički obojene insinuacije da je primio novac ili neki vid materijalne naknade za “rješenje” potpisano JP Parkovi. Ovim putem je pozvao sve one koji imaju ikakve dokaze da je primio ikakvu naknadu ili slično, neka s dokazom iziđu u javnost.
- Ispadoh ja krivac zato što godinama gradske službe dopuštaju i vrše ilegalno odlaganje smeća u južnoj zoni grada. Zamolio bih sve uključene u ovu priču, osobito službe grada Mostara, da više jednom shvate da prioritet mora biti saniranje onečišćenog područja i zdravlje žitelja tih naselja, a ne pridobivanje političkih bodova pred izbore, navodi u priopćenju za javnost županijski sanitarni inspektor Zvonko Faletar.

dnevni-list.ba