Nastavljeno suđenje u slučaju Eronet

Zlatan Dedić je naveo da Federalna agencija nije bila nadležna za privatizaciju Eroneta nego samo HPT-a, ali i da se privatizacija Eroneta trebala uraditi kroz privatizaciju HPT-a. Također je naveo kako u Eronetu nije bilo vlasničkih udjela HPT-a te da im je tada rečeno da su ti udjeli preneseni na druge pravne osobe.

"Stoga smo pokrenuli proceduru da se ti udjeli vrate HPT-u jer je HPT većinski bio državni i trebalo je štiti državni kapital", objasnio je Dedić.

Ivan Zovko u svome je svjedočenju, uz ostalo, ustvrdio kako su 1999. godine postojala dugovanja HPT-u od oko 15 milijuna KM kratkoročnih obveza, dok se bivša tajnica Upravnog odbora HPT-a Snježana Zelenika nije mogla sjetiti ni jednog detalja sa sjednice Upravnog odbora kada se glasovalo o prenosu vlasničkih udjela tvrtke "Eronet".

Suđenje se nastavlja 8. lipnja.

Dragana Čovića, koji je 1999. bio predsjednik Upravnog odbora HPT-a Mostar (današnji HT Mostar) te članove Vladimira Šoljića, Slavicu Josipović, Matana Žarića, Nevena Đukića i Ivana Baćka kao i direktora Marinka Gilju tereti se da su dionice tvrtke mobilnog operatera Eroneta iz tadašnjega HPT-a prebacili tvrtkama "Croherc", "Alpina Komerc" i "Hercegovina osiguranje" kojima je HPT dugovao za izvedene građevinske radove.

U optužnici se navodi da je Federacija BiH prijenosom većinskog udjela mogla ostati bez više od četiri i pol milijuna maraka u Eronetu. U međuvremenu je Vrhovni sud Federacije BiH poništio prijenos udjela u Eronetu na tri privatne tvrtke te naložio njihov povrat Hrvatskom telekomu Mostar. Trima privatnim tvrtkama isplaćeni su dugovi za izvedene građevinske radove.

(Fena)