NAJAVA Razgovor sa književnicima „Budi dobar prema svom umu“ u Code Hubu Mostar

"Budi dobar prema svom umu"
"Budi dobar prema svom umu"
Facebook

Info centar Europske unije u Bosni i Hercegovini organizira niz događaja pod nazivom „Budi dobar prema svom umu“ tijekom kojih će biti ugošćeni brojni gosti.

Prvi u nizu je događaj koji će se održati 16. siječnja u 18:30 sati u Code Hubu Mostar.

Tijekom niza događaja građani će se upoznati sa bosanskohercegovačkim autorima/cama kao i nekim dobitnicima Europske nagrade za književnost, čije se knjige izravno ili neizravno bave pitanjima mentalnog zdravlja.

"Sigurnost, optimizam, samopoštovanje, prihvaćanje sebe i drugih, pronalaženje zadovoljstva u aktivnostima koje biramo, kapacitet za suočavanje sa lijepim i manje lijepim događajima u životu … dio su naše mentalne snage i odraz mentalnog zdravlja."

Stoga se danas u stručnim krugovima zna da je mentalno zdravlje dio našeg općeg zdravlja te da predstavlja iznimno važan izvor snage i sigurnosti za pojedinca, ali i za odnose u obitelji i društvu.

Politike i usluge koje se bave mentalnim zdravljem odgovornost su svih zemalja Europe. Stoga Info centar Europske unije u Bosni i Hercegovini želi organizirati niz događaja pod nazivom „Budi dobar prema svom umu“ 

Književnici/e koji će gostovati su Lejla Kalamujic, Selma Kešetović, Senka Marić, Tanja Stupar Trifunovic i Faruk Šehić, a moderator događaja je
Kristina Ljevak.

"Ovim događajem se nadamo da ćemo osvijetliti pitanja mentalnog zdravlja koja su i dalje široko stigmatizirana u Bosni i Hercegovini, te se suočiti sa prevencijom mentalnih problema, zalažući se za socijalnu uključenost i prava osoba sa psihosocijalnim invaliditetom.", naveli su organizatori.